Konferencia az önkéntességről

Hazai és külföldi tapasztalatokról hallgattak meg beszámolót a résztvevők a Bajor Gizi Színészmúzeumban rendezett „Önkéntesség, avagy a köz érdekében vállalt jó cselekedet” című konferencián. Szebényi Ágnes múzeumpedagógus kiemelte, hogy a rendezvény szervezőinek legfőbb szándéka az önkéntesség népszerűsítése a fiatalok és tanáraik körében. „Segíteni jó dolog, de nem mindegy, hogy mit és hol segítünk” – tette hozzá.
Bodó Márton az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet képviseletében a TÁRS-programról és annak eredményeiről beszélt. Elmondta, hogy az önkéntesség sok országban a diákok érettségi vizsgájának előfeltétele, az Egyesült Államokban például az önéletrajznak tartalmaznia kell, ki milyen önkéntes tevékenységet űz.
Az idén januárban meghirdetett „TÁRS-program 2011” című pályázat a társadalmi felelősségvállalás, befogadás, aktivitás, kreativitás, növelését tűzte ki célul. Fél év állt rendelkezésre ahhoz, hogy a diákok részt vegyenek idősek otthona, szociális és nevelési intézmény, a környezetükben élő hátrányos helyzetűek támogatásában, illetve egyes kórházi munkákban. Összesen 355 pályázat érkezett az ország iskoláiból, kollégiumaiból, ez alapján a 9–12. évfolyamos tanulók támogatást kaphattak 30 óra közösségi szolgálatra, a pedagógusok részvételére és a mentorok támogatására. A program legfőbb tanulsága az volt – mondta Bodó Márton –, hogy a diákok élményszerűen tapasztalhatták meg, mit jelent jól segíteni.
Jövőre is érdemes lesz figyelni az európai uniós pályázati kiírásokat, mert a TÁMOP 3.2.1. keretében iskolák és fenntartók pályázhatnak az idei 44 és fél millió forintos keretösszegnél is nagyobb támogatásra. A kiírás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján – www.nfu.hu – található.
Az ismert szociális segítségen felül a TÁRS-program keretében végzett önkéntességnek nagyon fontos szerepe van egyfajta generációs híd megépítésében is – hangsúlyozta Sütő Magdolna, a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársa. A többgenerációs családmodell megszűnése óta elszakadt egymástól a legfiatalabb és a legidősebb generáció. Ha gyerekek és idősek az önkéntesség révén ismét közelebb kerülhetnek egymáshoz, újra lehetővé válik, hogy a nagyszülők nemzedéke átadja tapasztalatait, tudását vagy történeteit a fiataloknak, akik frissességükkel, ifjonti lendületükkel, kedvességükkel tehetik derűsebbé és könnyebbé az idősek életét – fogalmazott a szakember.
S hogy mi is az önkéntesség? Ezt Sütő Magdolna a következő definícióban összegezte: saját akaratból, ellenszolgáltatás nélkül, a társadalom egésze számára hasznos segítő tevékenység, ami a közjót szolgálja. A TÁRS-pályázaton kívül is végezheti fiatal, felnőtt és idős egyaránt, és végzi is szerte a világban. Az Európai Unióban például minden ötödik ember – és mint a konferencián elhangzott, terjedése hazánkban is egyre jobban mérhető.

(a.)