Mise az Anna-réten

Főpapi emlékmisét celebrál Székely János püspök december 8-án 15 órakor a Szent Anna-réten, azon a helyen, ahol 1944-ben elkezdték felépíteni a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát egy apáca, Natália nővér látomásai alapján. A látomásokat XII. Piusz pápa hitelesnek ismerte el, így 1944. december 8-án Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás megbízására elhelyezték az épület alapkövét.
A szovjet csapatok ekkor már Vác határában álltak, a háború viharai közepette az építkezés nem fejeződhetett be. 1946-ban Mindszenty József bíboros is felkarolta a kápolnaépítés tervét, azonban a Rákosi-kor egyházellenessége nem tette lehetővé a folytatást.
Az emlékmisén – a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendjének köszönhetően – a Szent Korona másolata is látható lesz. A Szent Anna-rét a Normafától mintegy ötperces sétával a zöld sáv turistaúton érhető el.

B. A.