Huszonnegyoras_szolgalat

Huszonnégy órás szolgálat

Hegyvidék közrendjének további erősítése érdekében januártól a korábbinál szélesebb hatáskörrel működik a kerületi közterület-felügyelet. Lakossági kérésre elindult a 24 órás szolgálat, míg az önkormányzat eszközfejlesztésének köszönhetően rendszerbe állított PDA készülékekkel a közterület-felügyelők az érintettek távollétében is képesek ellenőrizni a kötelezően előírt közterület-használati engedély érvényességét.

A hét minden napján huszonnégy órás szolgálatot lát el január elseje óta a Hegyvidéki Közterület-felügyelet. Az új munkarend bevezetéséről a lakossági igények ismeretében határozott az önkormányzat.
– A kerület 2009 végén vette át a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat a fővárostól. Az elmúlt év a valós igények és a lehetőségek összhangba hozásával, illetve a működés hatékonyságának növelésével telt – mondta el lapunknak Dávid Gábor, a Hegyvidéki Közterület-felügyelet vezetője. Hozzátette: megalakulásuk óta arra törekednek, hogy minden téren megfeleljenek a lakosság elvárásainak.
– Az eredetileg meghatározott munkarend szerint a felügyelők délután hatig teljesítettek szolgálatot, azonban azt tapasztaltuk, hogy a közrend fenntartása érdekében munkájukra az esti órákban is szükség van. Ezt erősítették meg azok a lakossági megkeresések, amelyekben a polgárok a rendőrséghez hasonló egész napos szolgálat beindítását kérték – foglalta össze az új rendszer bevezetésének előzményeit Dávid Gábor, aki a 24 órás közterületi jelenléttől elsősorban a parkolási, a köztisztasági és a közterület-használattal kapcsolatos szabálytalanságok visszaszorulását várja.
Utóbbi érdekében konkrét lépéseket is tettek, az önkormányzati eszközfejlesztés eredményeképpen a polgármesteri hivatal által kiadott közterület-foglalási engedély meglétét az intézkedő felügyelők a helyszínen szolgálati PDA készülékeiken keresztül ellenőrizhetik. Nemcsak azt látják, hogy az építési törmeléket tároló konténer, vagy a felújítás alatt álló társasház állványzata rendelkezik-e érvényes közterület-foglalási engedéllyel, hanem a kérelemhez mellékelt tervdokumentációkat és fotókat is lehívhatják. Ha bármilyen eltérést, hiányosságot tapasztalnak, már a helyszínen megteszik a szükséges lépéseket, bírságot rónak ki, feljelentést tesznek, illetve szükség esetén értesítik az építési hatóságot.
A későbbi bizonyítást segíti, hogy a PDA-felvételek a helyszín GPS-koordinátáival és a kép készítésének idejével egyetemben azonnal megjelennek a központi számítógépen. Dávid Gábor szerint a módszer legnagyobb előnye, hogy a közterület-felügyelő a megrendelő, illetve a tulajdonos távollétében is meggyőződhet a közterület-használati díj megfizetéséről.
További változás, hogy immár a kerületi közterület-felügyelet látja el az önkormányzati távfelügyeleti rendszer üzemeltetését, illetve a polgármesteri hivatal és más önkormányzati tulajdonú intézmények őrzését. Ennek azért van jelentősége, mert a felügyelők hatósági személynek minősülnek, így szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén intézkedési jogkörük van, egyebek közt igazoltathatják az elkövetőt vagy a gyanúsítottat. Mindezt egy január elsején életbe lépett rendelet is megerősíti, melynek értelmében a közterület-felügyelők az önkormányzati tulajdonú cégek és intézmények, illetve gazdasági szervezetek ingatlanjainak területén – például orvosi rendelőben, iskolában vagy sportpályán – is intézkedhetnek.

(m.)

Hegyvidéki Közterület-felügyelet: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 47. Telefon: 225-0147. Fax: 225-0148. E-mail: kozteruletfelugyelet@bp12ker.hu