Időskorúak támogatása

Tájékoztatjuk a tisztelt kerületi polgárokat, hogy az időskorúak eseti támogatására február 28-áig nyújtható be kérelem a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához.
Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás automatikusan, tehát külön igénylés nélkül jár mindazoknak, akik 2010. szeptember 1-je és 2011. február 28-a között eseti segélyben, száraz tüzelőanyag támogatásban vagy krízissegélyben részesültek, valamint február 28-ig betöltik 65. életévüket.
Aki ilyen támogatásban nem részesült, ugyanakkor családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát (85 500 Ft-ot), illetve ha egyedül él, három és félszeresét (99 750 Ft-ot), és február 28-áig betölti a 65. életévét, kérelemre kaphat támogatást.
A kérelem-formanyomtatvány átvehető a népjóléti irodán és az ügyfélszolgálaton, valamint letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról. A kitöltött kérelem mellé a jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat is csatolni kell.

Népjóléti iroda