Kerületi kisebbségi közmeghallgatások

A Hegyvidék gazdag kulturális és élénk közéletéhez a kerületi kisebbségi önkormányzatok is hozzájárulnak. A tavaly őszi választásokat követően újonnan felálló testületek szokásos év végi beszámolóikon az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit elevenítették fel. Összeállításunk második részében a bolgár, a horvát és az örmény kisebbség közmeghallgatásait foglaljuk össze.

BOLGÁR KISEBBSÉG

Ikonkiállítás, konferencia

Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasokPályázaton elnyert több mint 273 ezer forint feladatalapú támogatással és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt közel 840 ezer forintból gazdálkodhatott 2010-ben a kerületi bolgár kisebbségi önkormányzat. A rendelkezésre álló forrásokat javarészt kulturális programok szervezésére, illetve jószolgálati célokra fordították – mondta el a közmeghallgatáson Gendova Miroljuba elnök.
A kerületi bolgárok számára az elmúlt év legfontosabb eseménye a polgármesteri hivatal folyosógalériáján áprilisban rendezett Toma Visanov-ikonkiállítás volt, amelyet az önkormányzat támogatásával korábban Alekszander Nevszkiben, Szófia legnagyobb templomában is bemutattak.
Jelentős eseménynek számított a harkányi kirándulás, ezen a résztvevők koszorúkat helyeztek el a helyi bolgár temetőben. A kisebbségi önkormányzat anyagilag segítette a Zornica hagyományőrző táncegyüttes ajaki fellépését, valamint Gendova Mira tárlatát az Örökmozgó mozi galériájában. Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is hozzájárult a kétnyelvű kulturális-információs újságot és honlapot megjelentető Bolgár Kulturális Fórum működéséhez. Ötvenezer forintot utalt át a vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára, míg a Szent Naum magyarországi kultusza címmel októberben megrendezett tudományos konferenciát és szakrális tematikus kiállítást kétszázezer forinttal támogatta. Szintén anyagi segítséget nyújtott a Magyarországon élő bolgár művészek Karinthy Szalonban megnyitott decemberi, közös kiállításához.
Gendova Miroljuba sikeresnek nevezte a XI., a XXII., a II. kerületi és a kecskeméti bolgár önkormányzatokkal, valamint a Bolgár Kulturális Fórummal, illetve a Voszkreszenie Alapítvánnyal közösen szervezett rendezvényeket. Mint mondta, a feladatok összehangolásával a korábbiaknál több programon vehettek részt a Hegyvidéken élő bolgár kisebbség tagjai.

HORVÁT KISEBBSÉG

Segítik a hagyományőrző együtteseket

A 2010-es választáson Gyurity István, Hegedűsné Haklits Terézia, Skrapits Lajos és Szabó Jenőné kapott megbízást arra, hogy az elkövetkező négy esztendőben a hegyvidéken élő horvátok érdekeit képviseljék, óvják az anyanyelvet, a kultúrát és a helyi horvát nemzetiség értékeit. A képviselők közül Gyurity István a fővárosi, míg Skrapits Lajos az országos horvát önkormányzat munkájában is részt vesz – hangzott el a kerületi közmeghallgatáson, amelyen a hagyományokhoz híven ezúttal is a szentpéterfai színjátszó kör és kórus zenés-táncos műsora szórakoztatta az egybegyűlteket.
Az est moderátora, Gyurity István elmondta, hogy tervezett programjaikat tavaly is maradéktalanul megvalósították. Az elnökhelyettes sikerként könyvelte el, hogy pályázati bevételekből több horvát szervezetet sikerült támogatnia a kisebbségi önkormányzatnak. Az elmúlt évekhez hasonlóan újabb együttműködési szerződést kötöttek a „leghűségesebb magyar falu”, Szentpéterfa önkormányzatával, amelynek értelmében kiemelten segítik a kistelepülésen működő horvát hagyományőrző együtteseket.

Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasok1Szintén támogatták a horvát iskola diákjainak dubrovniki utazását, valamint az erdei iskola megszervezését. Korábban anyagilag is hozzájárultak a Váci úti horvát miserendű templom és a Fáklya együttes működéséhez, azonban ezt a csökkenő állami normatíva ezúttal nem tette lehetővé.
A kerületi horvátok ott voltak a murakeresztúri országos horvát napokon, együtt ünnepeltek a szentpéterfaiakkal a színjátszó kör fennállásának húszéves jubileuma alkalmából, valamint közreműködtek a gradiscsei horvát hét programjainak megszervezésében. A rendezvényen készült szentpéterfai süteményekből a muravidéki származású Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettest is megajándékozták – sorolta az elmúlt év eseményeit Gyurity István, aki hozzátette: 2010 egyik legérdekesebb programját Horvátországban tartották, ahol a világban élő Skrapitsok – köztük a hegyvidéki Skrapits Lajos – adtak randevút egymásnak. Nagy sikert arattak a szentpéterfai nemzetközi horvát találkozók is, amelyeknek szervezésében a hegyvidéki horvát önkormányzat is szerepet vállalt.
A Szentpéterfán folyó munkáról beszélt rövid hozzászólásában Skrapits Lajos. Elmondta, hogy az ezer főt számláló település három nemzetiségi zenekart működtet, a falu lakosságának fele tevékenyen részt vesz a horvát kultúra ápolásában. Rendre nagy sikereket arat a színjátszó kör, amely az elmúlt húsz évben tizenkétszer lépett fel a Jókai Klubban. A társulat az idén tavasszal új előadással jelentkezik.

ÖRMÉNY KISEBBSÉG

Kulturális és jószolgálati programok

Háromszázötven éve őrzi származástudatát a Kárpát-medencében letelepedett örménység. Bár a hazájától távolra kerülő diaszpóra az évszázadok során elveszítette ősei nyelvét, megtartotta kultúráját és gyökereit, amelyeket immár magyarul ad át a következő generációknak – hangsúlyozta a közmeghallgatáson dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit. A kisebbségi önkormányzat elnöke szerint a múlt megismerése azért fontos, mert hozzásegít a jelen és a jövő megéléséhez. A hegyvidéki örmények évek óta e szellemiség szerint szervezik programjaikat, amelyekben a hagyományok felidézése mellett a jelen értékeinek bemutatása is fontos szerepet kap.
Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasok2Az elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye volt a márciusi író–olvasó-találkozóval egybekötött zenés, verses irodalmi est. A Jókai Klubban H. Bodó József A hársfa virága (Különös sorsok, igaz történetek) című kötetéből Bánffy György Kossuth-díjas színművész olvasott fel részleteket, a teltházas rendezvényt Facskó Marica és Vörösváry Márton színpadi előadása tette teljessé. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel (EÖGYKE) és a Fővárosi Örmény Önkormányzattal közösen ősszel először rendezték meg az Októberi hősök című kulturális-történelmi műsort. Az ünnepségen Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit emlékezett az aradi vértanúkra és 1956 hőseire, az előadást az eseményeket megörökítő litográfiák, vetített képek, valamint zenei és irodalmi betétek egészítették ki. Ugyanez a három közösség nagy sikerű karácsonyi ünnepséget szervezett a Magyarok Házában decemberben.
A hegyvidéki örmény önkormányzat 2010-ben is számos kulturális és jószolgálati programot támogatott. A kisebbségi pályázatokon elnyert 233 ezer forint mellett közösségi célokra fordították az államtól a dologi kiadások fedezésére kapott több mint félmillió forintot; az önkormányzat tagjai az elmúlt évben sem vettek fel költségtérítést, vagy bármilyen egyéb juttatást. Anyagilag is hozzájárultak Kiss Ernő aradi vártanú eleméri kápolnájának felújításához, az Orlay utcai Örmény Katolikus Templom fenntartási költségeihez, az EÖGYKE havi lap és évkönyv, valamint Gudens József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája című kötetének kiadásához.
Összesen 120 ezer forintot utaltak át az edelényi és felsőzsolcai árvízkárosultak, illetve a vörösiszap-katasztrófában veszteségeket elszenvedő családok támogatására. Mint dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit elmondta, a szerencsétlenül járt emberek megsegítését kötelességüknek érezték.

MM.