Marciusig_tilos_az_egetes

Márciusig tilos az égetés

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok megalkotása Budapesten a fővárosi közgyűlés hatáskörébe tartozik. A főváros szmogriadó-tervéről szóló, 39/2010. (VII. 22.) számú Főv. Kgy. rendelet értelmében november 30. és március 8. között tilos a kerti hulladék szabadtéri elégetése.

A rendelet szerint avarnak, kerti hulladéknak minősül a kertészeti munkálatok végzése során keletkezett növényi maradvány, mint például a fűkaszálék, lomb-, ág-, gally-, szár-, gyökérmaradvány, levél, szár és nyesedék. Ezek kezelése az ingatlantulajdonosok, illetve -használók kötelessége. Törekedni kell a kerti zöldhulladék komposztálására, ennek hiányában szakszerű gyűjtésére és elszállítására. Erre a célra rendelkezésre áll a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladék-gyűjtő zsák, amelyet a közszolgáltató ingyenesen elszállít.
Avart égetni kizárólag március 8. és november 30. között ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig 10 és 15 óra között lehet. Minden időpontban tilos az égetés közterületen, valamint nyitvatartási időben egészségügyi, szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények százméteres körzetében. Az égetési tilalom betartását a kerületi közterület-felügyelet ellenőrzi, a rendelkezés megszegői harmincezer forintig terjedő pénzbírságra számíthatnak.

Knp.