Kotelezo_a_gyommentesites

Kötelező a gyommentesítés

Szigorúan ellenőrzi a hegyvidéki zöldterületek állapotát az önkormányzat és a kerületi közterület-felügyelet. Az elhanyagolt kertek, építési telkek tulajdonosai bírságra számíthatnak. A kerítésen túllógó ágak, az ingatlan előtti járdaszakasz gondozatlansága, valamint a parlagfű-mentesítés elmulasztása esetén is hatósági eljárást kezdeményeznek az illetékesek.

A hatályos rendelkezések értelmében a tulajdonos kötelessége a telek és az ingatlan előtti járdaszakasz gyommentességének, illetve rendezettségének fenntartása. Amennyiben ez nem történik meg, az önkormányzat első lépésben felszólítja őt, hogy az értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül végezze el a szükséges munkálatokat. Ennek elmulasztása növényvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. Érdemes komolyan venni a felszólítást, ugyanis a pénzbüntetést egymás után többször ki lehet szabni, ráadásul közérdekű védekezés is elrendelhető, aminek költségei szintén a földhasználót vagy az ingatlantulajdonost terhelik.
Fokozott figyelmet fordítanak az illetékesek a parlagfű visszaszorítására. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény kimondja, hogy a földhasználó június 30-ig az ingatlanon köteles megakadályozni a veszélyes gyomnövény virágbimbójának kialakulását, majd a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartania a parlagfűmentességet. Az agresszív növény ellen kaszálással, illetve a lakott területektől távolabbi helyszíneken vegyszeres irtással lehet védekezni. Jó tudni, hogy a parlagfű nem kedveli a zárt növénytakarót, ezért sűrű kerti fű telepítésével nagy eséllyel kipusztul.
Az irtást minden érintettnek pénzbírság terhe mellett, külön figyelmeztetés nélkül, automatikusan el kell végeznie. A büntetést a fertőzött terület mérete és a fertőzöttség mértéke alapján számolják ki, felső határa belterületen 750 ezer forint, továbbá a védekezés költségeit is ráterhelik a tulajdonosra.
A hegyvidéki lakóterületeken csak elvétve találni parlagfüvet – tudta meg lapunk az önkormányzat illetékes szakirodájától –, a növényt legtöbbször az építkezésekre hozott földdel hurcolják be a kerületbe. Megfigyelték, hogy gyakran előbukkannak friss hajtások a madáretetők környezetében – ennek oka, hogy a parlagfűmagok az eledel közé keveredhetnek. Minden évben több téves bejelentés érkezik az önkormányzathoz a szintén allergén, de kevésbé veszélyes fekete üröm miatt, ennek irtása a gyommentesítés keretében történik.
A telekingatlanok rendben tartásához a kerítéshez közeli növényzet gondozása is hozzátartozik. Különösen a gyalogosokat zavaró ágak visszametszésére kell figyelmet fordítani. Amennyiben ez nem történik meg, a szabályok betartására a közterület-felügyelet munkatársai írásban, vagy lehetőség szerint szóban is felhívják a tulajdonost. A megadott határidő letelte után újra ellenőrzik a helyszínt, s amennyiben a növények továbbra is gátolják a járdán való közlekedést, bírságot szabnak ki. Hasonló a helyzet az ingatlanok előtti zöldsávok esetében is, amelyek gondozása ugyancsak a tulajdonosok feladata.

Em.