Uj_osztalyok_a_keruleti_altalanos_iskolakban

Új osztályok a kerületi általános iskolákban

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nőtt a hegyvidéki általános iskolákba beiratkozó kisdiákok száma, volt olyan intézmény, ahol három első osztályt indítottak. A lehetőségekhez mérten minden jelentkezőt az elsőként megjelölt iskolába vettek fel.

Bár országszerte egyre kevesebb gyermek születik, a XII. kerületben szerencsére nem érvényesülnek a kedvezőtlen demográfiai folyamatok. Ezt bizonyítja, hogy idén is emelkedett a tankötelesek száma. Az óvodából kikerülő 475 kisgyermek közül az előző évhez képest mintegy tíz százalékkal többen, közel négyszázan jelentkeztek valamelyik önkormányzati fenntartású intézménybe.
„A közoktatási törvény úgy rendelkezik, hogy az iskola körzetében élő jelentkezőket kötelező felvenni a kerületi kezelésű iskolákba. Ennek a kötelezettségnek a Hegyvidéki Önkormányzat ezúttal is maximálisan eleget tett, amennyiben a jelentkezők száma szükségessé tette, az adott intézményben további első osztályokat indított” – mondta el lapunknak Fonti Krisztina. Az alpolgármester emlékeztetett: körzeten kívülről csak abban az esetben fogadhatott el jelentkezést az iskola, ha a körzetesekkel az osztály létszáma nem érte el a huszonhatot.
Ilyenkor is előnyt élveztek a kerületi lakosok, valamint azok, akiknek a testvére már az adott iskolába jár. Egy iskolán belül akkor van lehetőség több osztály indítására, ha az összes jelentkező száma több mint harmincegy. Erre idén öt önkormányzati iskolában nyílt mód.
„Az önkormányzat vállalta, hogy minden tizenkettedik kerületi gyermek számára biztosítja az általános iskolai elhelyezést. Igyekeztünk figyelembe venni az egyéni igényeket, azt azonban nem tudtuk garantálni, hogy a körzetes iskolán kívül elsőként megjelölt intézménybe vegyük fel a gyermeket” – hívta fel a figyelmet az alpolgármester. Hozzátette: a beiratkozás előtt az önkormányzat pontosította, egyúttal szigorította a felvétel rendjét.
A legfontosabb változás, hogy a jelentkezések mellé egy jogosultsági nyilatkozatot is kértek, amelyben a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott arról, hogy a kerületben lakik, vagy itt dolgozik. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi években jelentősen megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik „álbejelentkezéssel” nyertek felvételt a kerületi iskolákba. Előfordult korábban olyan eset is, amikor egyes családok a beiratkozás után néhány nappal vissza is vették valós lakcímüket. Ezeket a kerületi családokat hátrányos helyzetbe hozó ügyeskedéseket a január 1-jétől bevezetett új jelentkezési eljárásrendnek köszönhetően kiszűrték, részben az önkormányzati jogosultsági nyilatkozattal, részben a lakcímnyilvántartás ellenőrzésével.
A hegyvidéki iskoláztatás költségeinek ugyanis mindössze negyven százalékát fizeti az állam, a fennmaradó hatvan százalékot a kerület a saját forrásaiból, az itt élőktől beszedett adóbevételekből fedezi. A kiválóan felszerelt, sikeres oktató-nevelő munkát folytató iskolák népszerűsége tehát a hegyvidékiek adóforintjainak is köszönhető, éppen ezért jogos elvárás, hogy ennek gyümölcsét a XII. kerületi gyerekek arassák le. Annál is inkább, mert a népszámlálási adatok szerint a következő hat évben állandósulni fog a jelenlegi magas létszám az általános iskolák első osztályaiban.
A szigorítás, úgy tűnik, eredményes, hiszen a mostani beiratkozáskor sokkal kevesebb volt a „gyanús” jelentkező – hangsúlyozta Fonti Krisztina, aki elmondta: a felvételi tudnivalókról az ezúttal is közönségsikert arató, hagyományos hegyvidéki iskolakóstolgatón és a nyílt napokon személyesen, illetve az Iskolások leszünk című kiadványban, valamint a kerület hivatalos honlapján írásban tájékoztatták a szülőket. Az alpolgármester szerint egyre inkább érezhető, hogy a kerületi családok tudatosan választanak iskolát, és előzetesen alaposan feltérképezik a lehetőségeket.
Az önkormányzat oktatási irodáját irányító Gilicze Zoltán tájékoztatása szerint a legtöbb kisdiákkal a Virányos Általános Iskola vág neki az új tanévnek, a három első osztályba nyolcvanegy gyereket vettek fel. Továbbra is népszerű a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, valamint a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola. Mindkét intézményben két-két osztály indul hatvan-hatvan diákkal.
Ötvenkilenc gyerekkel és két első osztállyal kezdődik a tanév a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában. A Németvölgyi Általános Iskolában a logopédiai osztály mellett az idei évben elindul az angol–természetbarát komplex osztály a maga speciális programjával. Az iskola két osztályában így harminckilencen kezdik meg tanulmányaikat. Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban harminc, míg a Zugligeti Általános Iskolában huszonhárom gyermek várja a tanévkezdést. A nem önkormányzati fenntartású iskolák közül az ELTE harminckét, a Semmelweis gyakorlóiskolája kilenc, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola tizenkilenc kerületi gyermeket vett fel.
A szülői igények feltérképezését követően egyes iskolák egyedi modulokkal várják a kicsiket szeptembertől. Több helyen egyedi tantervű évfolyamok lesznek, a Kósban zenei, a Jókaiban nemzetiségi és komplex művészeti, a Németvölgyiben az említett logopédiai, illetve természettudományos és angol tagozatra osztott osztály indul. Az önkormányzat kiemelten kezeli a természettudományos nevelést és a környezettudatos gondolkodás elterjesztését, ezért is döntött osztott évfolyam létrehozásáról az ökoiskolai címet nemrég ismét elnyerő intézményben.
Az új tanévben is figyelemmel követi az önkormányzat a szülői visszajelzéseket, egyrészt a már elindított profilú osztályokról, másrészt az esetlegesen felmerülő újabb igényekről. A legfontosabb azonban mindezek mellett az – hangsúlyozta az irodavezető –, hogy szeptember 1-jétől az iskolát kezdő kisgyermekek valamennyi önkormányzati fenntartású intézményben az egyéni fejlesztési igényüknek megfelelő oktatásban részesüljenek.

mm.