A Budai Rajziskola ösztöndíjpályázata

A Budai Rajziskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola 11. évi ösztöndíjpályázata.

A Budai Rajziskola a XII. kerületi diákok számára pályázatot hirdet kedvezményes művészeti képzésben való részvételre a 2011–2012-es tanévre.

A pályázat kiírására a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Vizuális Kultúráért Alapítvány (a Budai Rajziskola fenntartója) finanszírozásával kerül sor. A pályázat támogatásával lehetővé válik, hogy – a kerületi gyermekek művészeti oktatását elősegítendő – a legeredményesebb, illetve leginkább rászoruló pályázók kedvezményes képzésben részesüljenek (20-25 fő). A kedvezmény mértéke a választott tanfolyam éves díjának (önköltségének) 80%-a.

A pályázat célja: elősegíteni a gyermekek és fiatalok művészeti foglalkozásokon való részvételét, támogatni a kerületi tehetséges gyermekek képzőművészeti képzését, továbbképzését, pályaorientációját.

A pályázók köre: általános és középiskolába járó gyerekek, fiatalok, akik szívesen foglalkoznak rajzolással, vagy képzőművészeti irányú továbbtanulási szándékuk van.

Pályázati feltételek: 7–19 éves kor, XII. kerületi lakóhely vagy iskola.

Választható képzési formák:

A) Rajz/festés, mintázás tanfolyamok (1 alkalom/hét).

B) Alapfokú művészeti képzés festészet tanszakon (1-2 alkalom/hét).

A pályázatra beadandó:

- jelentkezési lap

- 2 db különböző témájú rajz vagy festmény

A pályázati kiírás teljes szövege és a jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, illetve kérésre e-mail-ben, postán is megküldjük.

A pályázat eredményéről a jelentkezők augusztus 12-ig kapnak értesítést.

A pályázatok beérkezési határideje: 2011. június 27. 17.00.

Cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.

Pályázati információ: Dombi Tünde – telefon: 214-6241, 355-0341, dombi.tunde@budairajziskola.hu, www.budairajziskola.hu.