Elkészült a Hegyvidék környezetvédelmi programja

„Stabil, de nem rózsás” – így jellemezte Pokorni Zoltán polgármester a kerület pénzügyi helyzetét az önkormányzati képviselő-testület májusi ülésén, amelynek egyik napirendi pontja a 2010-es költségvetési beszámoló és zárszámadás volt. A képviselők meghallgatták a helyi rendőrkapitány éves beszámolóját, továbbá elfogadták az öt esztendőre szóló környezetvédelmi programot, amely rendszerezi és ütemezi az önkormányzatra váró feladatokat.

Új szervezeti és működési szabályzatot szavazott meg a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete a májusi ülésén. A módosítást egyrészt a közelmúltban bekövetkező jogszabályváltozások indokolták (például önkormányzati rendelet esetében is kell hatásvizsgálatot készíteni), másrészt az LMP részéről érkeztek módosítási javaslatok, amelyek nagy része bekerült a szabályozásba. A változtatások főként a nyilvánosság kiszélesítését szolgálják, az önkormányzat munkája a jövőben jobban követhetővé válik mindenki számára.
A 2010-es költségvetési beszámoló és zárszámadás kapcsán Pokorni Zoltán polgármester a kerület pénzügyi helyzetét így jellemezte: "stabil, de nem rózsás". Mint mondta, tovább szűkültek a normatívák, nehezebbé vált a gazdálkodás. A hozzászólások során Sipos Péter és Vincze Géza képviselők a kerület eladósodása ellen emeltek szót. A 13 „igen” és 4 „nem” szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott rendelet szerint a zárszámadási főösszegek: kiadás 13 382 542 E Ft, bevétel 15 306 431 E Ft, költségvetési pénzmaradvány 2 169 088 E Ft.

Beszámolt a kapitány

Farkas Csaba rendőr alezredes tájékoztatta a képviselőket a XII. kerületi kapitányság éves munkájáról. Egyebek közt kiemelte, hogy a kerületben (a kapitányság mindenkori létszáma függvényében) egy rendőrre 400-600 lakos „jut”, és ez az arány európai összehasonlításban is jónak mondható. A tavalyi év a változások időszaka volt: nemcsak a kapitányság élén történt személycsere, hanem a vezetői állomány is szinte teljes egészében megújult.
A Hegyvidéken továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a leggyakoribbak. Sajnálatos módon emelkedett a betöréses lopások, a gépkocsilopások, illetve az idős, kiszolgáltatott emberek sérelmére elkövetett „trükkös lopások” száma. Ez utóbbi két bűncselekménytípust a BRFK is kiemelten kezeli, külön csoportot hoztak létre a felderítésekre. Farkas Csaba hozzátette: a bűnelkövetők 99%-ban nem helyiek. Mint hangsúlyozta, nagyon fontos a lakosság közreműködése, a polgárok azonnal bejelenthetik a kapitányság közvetlen vonalán (457-5690), ha valami rendelleneset tapasztalnak.
A rendőrkapitány kiemelt feladatának tekinti a toborzást, az állomány feltöltését megfelelő szakemberekkel, a kerületi iskolákkal való jó kapcsolatok elmélyítését, valamint azt, hogy a sértett személyek emberséges, szakszerű bánásmódban részesüljenek a rendőrségen. Több képviselő elismerően beszélt a rendőrök munkájáról. A hozzászólások során szóba kerültek a térfigyelő kamerák, amelyek Farkas Csaba szerint is elrettentő erővel bírnak, ám a kiépítésükhöz alapos előkészítés szükséges. A kapitány beszámolóját a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Új szobor készül

Bár határidő nélkül, de jogszabály is előírja egy olyan helyi környezetvédelmi program megalkotását, amely rendszerezi és ütemezi a felmerülő célkitűzéseket, a már meglévő kezdeményezéseket. Négy szakértő szervezet, illetve hatóság véleménye is beépült az anyagba, amely ezúttal került a képviselők asztalára, illetve az LMP négy módosító javaslata közül a testület hármat is elfogadott az egyhangú végszavazáskor. A közel 180 oldalas anyagból nem lehetséges e helyütt bármit is kiemelni, az érdeklődők a polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodáján tekinthetnek bele a 2011–2016-ra szóló környezetvédelmi programba.
A Gesztenyés kertben felállítandó 1956-os szobor elkészítésére 2010-ben kiírt pályázat eredményesen zárult, ellenben az alkotás kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat során senki nem tudta a megadott értékhatáron belül vállalni az emlékhely kivitelezését.
A képviselők úgy döntöttek, hatályon kívül helyezik a korábbi győztes műalkotás elkészítésére és felállítására vonatkozó döntésüket. A tervezett helyszínen nem emlékhely épül, hanem egy szobrot állítanak fel, amely nemcsak az ’56-os forradalom és szabadságharcra, hanem a kommunista diktatúrák áldozataira is emlékezik majd. A nyílt, országos pályázat közel egy évet biztosít a pályamunka elkészítésére.

Segélyek – újraszabályozva

Egyhangú döntéssel módosította a testület az önkormányzati lakások bérletéről szóló helyi rendeletét. Piaci alapon történő bérlés esetén a bérlő a lakás egy részét a jövőben albérletbe adhatja – természetesen az önkormányzat előzetes hozzájárulásával. A kerület ily módon szeretné támogatni azokat a reménybeli bérlőket, akik vállalják a leromlott állapotú bérlemények saját költségen történő felújítását. A szociális, illetve a költségelven bérbe adott lakások továbbra sem adhatók albérletbe.
Szintén egyhangúlag szavazta meg a testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét. Az esetenkénti és a krízissegélyek odaítéléséhez megemelték a jövedelemhatárokat, a krízissegély pedig indokolt esetben (pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő) kamatmentes kölcsön formájában is adható lesz. A rendelet újraszabályozza a 65 év feletti nyugdíjasok szántódi üdülésének feltételeit: évente legfeljebb 100 fő veheti igénybe a szolgáltatást, a térítési díj mértéke (térítésmentes, vagy 50, vagy 100%-os) az igénylő jövedelmi viszonyaitól függ.
A képviselői hozzászólások során Vincze Géza ismét felvetette a Böszörményi úti járdasziget állapotát. Kovács Lajos alpolgármester elmondta, szinte heti gyakorisággal sürgeti az önkormányzat a BKV-t, a vita a járdasziget tulajdonjogán, az illetékesség megállapításán folyik közel egy éve. Benyák Adrienn jelezte, hogy egyre nagyobb az illegális autóforgalom a városmajori parkban, ami tönkreteszi a környezetet. Sipos Péter a környék lakóinak panaszát tolmácsolta a Pannonia Sacra iskola felújítási munkálatainak zaja miatt. Felvetette továbbá, hogy az önkormányzat honlapján más képviselők blogjai is (ő maga is ír egyet) kapjanak nyilvánosságot.

-jj-