Kituntetes_pedagogusoknak

Kitüntetések pedagógusoknak

A pedagógusnap alkalmából Teleki Blanka-díjat vehetett át Hámori Mária, a Hegyvidéki Mesevár Óvoda vezetője Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztertől és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkártól. A díjat évente száz olyan pedagógus kapja meg, aki nevelő-oktató, fejlesztő munkája során kiemelkedő eredményességgel, odaadással tevékenykedik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, szociális, egészségügyi okok miatt különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében.
A miniszter és az államtitkár Eötvös József-díjat adományozott dr. Tihanyi Józsefnek, a kerületben működő Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar dékánjának, a Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék vezetőjének. A kitüntetés azoknak jár, akik életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.
A Budapest Fővárosi Közgyűlés Bárczy István-díját idén a Hegyvidéki Önkormányzat intézményeiből Borszéki Klára, a Táltos Óvoda vezetője, Hajnal Gabriella, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium igazgatója, illetve Szebedy Tas, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola igazgatója vehette át. Ezt a díjat a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények munkatársai kaphatják meg, mégpedig azok, akik hosszú éveken át tartó kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, ezáltal a főváros fejlődéséhez. A díjazottakról a közgyűlés az oktatási bizottság javaslata alapján döntött, a díjat Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester, fővárosi képviselő és Csomós Miklós főpolgármester-helyettes adta át.
A Hegyvidéki Napokon Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester Arany Katedra-díjjal tüntette ki Patkó Lajost, az Arany János Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját, aki hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett a diákok oktatásában-nevelésében. A kitüntetettekről írt portréinkat következő számainkban olvashatják.

z.