Könnyítések a szociális támogatásokban

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a képviselő-testület módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét. A változtatásoknak köszönhetően a jövőben több rászoruló veheti igénybe az önkormányzat segítségét.

A Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülő polgárok ötféle átmeneti támogatásban részesülhetnek. Ezek közül két vissza nem térítendő támogatási forma, az esetenkénti, valamint a krízissegély igénybevételének feltételeit változtatta meg a képviselő-testület oly módon, hogy az egyedül állók esetében jelentősen megemelte a jogosultsági jövedelemhatárt.
Esetenkénti segélyt az önhibáján kívül létfenntartási nehézségekkel szembesülő, vagy valamilyen alkalmanként jelentkező kiadás miatt anyagi segítségre szoruló nagykorú személy, illetve család kaphat. A jogosultsági jövedelemhatár családban élők esetében személyenként a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszáz, egyszemélyes háztartásokban kétszázötven százaléka. Egy évben egyszer, méltányosságból, a nyugdíjminimum háromszorosáig adható a támogatás. Mivel a tapasztalatok szerint az egyedül állók körében lényegesen gyakoribb a létfenntartást közvetlenül veszélyeztető élethelyzetek kialakulása, a képviselő-testület úgy döntött, hogy esetükben a méltányosságból adható segély jövedelmi értékhatárát 350 százalékra emeli. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy évente egy alkalommal a nyugdíjminimum három és félszeresét el nem érő jövedelemmel rendelkezők is jogosultak eseti segélyre.
Hasonlóan változtak a krízissegély igénybevételének feltételei. Ez akkor adható, ha a létfenntartás rendkívüli körülmények miatt átmenetileg lehetetlenné vagy fokozottan veszélyeztetetté vált. Családban élők akkor juthatnak a támogatáshoz, ha az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszáz százalékát, míg az egyfős háztartásoknál a módosításnak köszönhetően a jövedelemhatár 350 százalékra emelkedett.
Az átmeneti segély az önkormányzat rendelete értelmében kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Ennek folyósítására akkor kerülhet sor, ha a váratlan krízishelyzet megoldása – például elromlik a gyermekes család fűtése – az általános eseti segélyezés keretében adható támogatás összegét lényegesen meghaladó költségekkel jár. A rendeletmódosítás eredményeképpen előzetes mérlegelést követően a nagyobb, de még mindig nem elégséges jövedelemmel rendelkező családok akkor kaphatnak kamatmentes kölcsönt, ha az egy főre eső jövedelmük nem éri el a nyugdíjminimum háromszáz százalékát, egyedül álló kérelmezőnél a 350 százalékot.

mm.