A_jatek_a_lenyeg1

ELTE Gyakorló Óvoda - A játék a lényeg

Az ELTE Gyakorló Óvoda a Tanító- és Óvóképző Főiskola gyakorlóintézménye. Óvodaképüket elsősorban a következő elemek határozzák meg: gyermekközpontúság, differenciált bánásmód, játékosság, tevékenységközpontúság – élménypedagógia, nyitottság. Ennek minőségi megvalósítása érdekében a gyerekek napirendje a fejlesztésekre, tapasztalatszerzésekre épül. Nevigyánszky Éva óvodavezetőt arról kérdeztük, mi teheti intézményüket vonzóvá a szülők számára.

– Mindenképpen a hagyományos pedagógiai gyakorlatot követjük, játékcentrikus óvodai nevelés folyik intézményükben – emelte ki az óvodavezető. – Vagyis az óvodában minden pillanatban nevelés folyik, akkor is, amikor nem foglalkozáson vagyunk.

Milyen jellegű foglalkozások ezek? Van, ahol tanóraszerű oktatás is folyik…

– Itt egyáltalán nem, örülök is, hogy megkérdezte! Mindig, mindenhol elmondjuk, hogy mi nem elő- vagy kisiskola vagyunk, ez a fajta oktatás nem a mi dolgunk. A gyerekek képességeit, készségeit fejlesztjük egész nap, felhasználva a versben, mesében, zenében, énekben, mozgásban, rajzolásban, mintázásban, kézimunkázásban és a legkülönfélébb játékokban rejlő lehetőségeket is. Mindenben az óvodai nevelésről szóló alapprogram irányelveit követjük.

Mit jelent, hogy gyakorló intézmény az önöké?

A hallgatók gyakorlati képzésének fontos terepe az óvodánk. A gyerekek számára ez azt jelenti, hogy a saját „néniken” kívül mindig van egy-egy vendég óvó néni, aki sok érdekes játékot játszik velük. A kicsik többnyire szeretik ezt a változatosságot. Hetente egy alkalommal csoportos hospitálások zajlanak, amikor egyszerre tizenkét-tizenöt hallgató megfigyeli a társa által irányított tevékenységet. Ezenkívül rendszeresen tartunk bemutató foglalkozásokat az egyetemi hallgatóknak és különböző vendégeknek.

Hány gyerek jár az intézménybe?

Száz, ők huszonöt fős, vegyes korosztályú csoportba járnak. Főleg hegyvidéki gyerekek.

Mennyibe kerül a szülőknek, ha önökhöz járatják gyermeküket?

Mivel állami felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorlóóvoda vagyunk, és az épületünk továbbra is az önkormányzat tulajdona, ingyen neveljük a hegyvidéki gyerekeket, természetesen a férőhelyi keretek között – száz gyerek befogadására alkalmas az intézményünk. Az önkormányzati óvodákhoz hasonlóan nálunk is csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Hogyan ismerhetik meg önöket a majdani ovisok szülei?

Rendszeresen tartunk nyílt napokat, a legközelebbi például április 21-én lesz, amikor –kivételesen gyerekek nélkül – bemutatjuk a szülőknek óvodánkat és tevékenységünket.

*

Németh Piroska éppen a kisfiaiért jött.

– Két gyerekem jár ide, már a nővérük is gyakorlós volt, sőt, az édesapjuk is idejárt annak idején – mesélte.

A nosztalgián kívül biztos volt más is, ami segített a döntésben.

– A nevelők személye volt a legvonzóbb. Ismertük a nevelési elveiket, és elégedettek vagyunk az itteni gyerekközpontúsággal. Odafigyelnek mindenkire, egyéniségükhöz, személyiségükhöz igazítják a velük való foglalkozást. És ahogy látom, a gyerekek nagyon szeretnek idejárni.

ELTE Gyakorló Óvoda – 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 29.; telefon: 356-4046; e-mail: nevigya@mars.tofk.elte.hu; óvodavezető: Nevigyánszky Éva; az intézmény fenntartója: ELTE.A_jatek_a_lenyeg2