Káprázat a hivatalban

Kaprazat_a_hivatalbanA nagyméretű, sejtelmes homályba burkolózó, cím nélküli alkotások szabad értelmezést engednek a nézőknek Szarka Csilla festőművész kiállításán, amely a polgármesteri hivatal folyosógalériájában látható. A Virányosi Közösségi Házban 2008-ban megrendezett sikeres tárlatát követően immár második alkalommal mutatkozik be a hegyvidéki közönségnek az alkotó, aki nem csupán vendége, hanem kerületi lakosként egyúttal tiszteletbeli házigazdája is a mostani kiállításnak – hívta fel a figyelmet a megnyitón Sikota Krisztina, az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke. "Várakozás közben jólesik a szemnek a műalkotások látványa, ami alkalmat ad a gondolkodásra" – tette hozzá.
Valamennyi képen átszűrődnek a női erények, az empátia, a tolerancia az érzékenység és finomság, miközben magukban hordozzák a kitörés, a megmutatkozás vágyának elsősorban férfiaknak tulajdonított jegyeit – elemezte a műveket Kováts Albert festőművész, aki szerint az alkotás maga a megnyilatkozás, az alaktalan indulatok formába öntése. Különösen a mai művészekre jellemző állapot, hogy a megélhetés érdekében kénytelenek polgári munkát is vállalni, az ebből adódó küzdelmek pedig, ha mégoly rejtve is, megjelennek alkotásaikban.
Szarka Csilla finom, ködbe burkolózó festményei ennek a nyers, hétköznapi fizikai létnek az ellentétei: tele bujkáló, irracionális jelekkel, amelyek értelme nem szavakban, hanem érzésekben fejeződik ki. Oldott közegben lágyan elmosódó nyomok ezek, amiket a festék számtalan rétege rejt el a felületes szemlélő elől. De ott vannak, mélyen a vászonba ivódva, ezzel teremtve meg a mondanivaló hitelességét. Szarka Csilla munkáit a művész belső élményei itatják át, aki mégis megengedi a nézőnek, hogy szabadon alakítsa a mondanivalót: ez az önzetlen, a befogadót egyenrangú félnek tekintő ars poetica teszi képeit különlegesen élményszerűvé.

(m) 

A kiállítás március 16-ig látható.