Módosul a lakbérek mértéke

Értesítjük bérlőinket, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 17-én elfogadta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007. (VI. 18.) számú rendeletének módosításáról szóló 3/2011. (II. 22.) számú rendeletét.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakbérek tartsanak lépést a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével, ezért a 2009. és 2010. évi árszínvonal-emelkedésre tekintettel a lakbérek 2011. április 1. napjától 9,3 százalékkal emelkednek.

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértéke 2011. április 1-jétől

Komfortfokozat

Ft/m²/hó

 

Szociális lakbér

Költségelvű lakbér

Piaci lakbér

Összkomfortos lakás

294

383

771

Komfortos lakás

251

325

642

Félkomfortos lakás

140

199

385

Komfort nélküli lakás

105

134

245

Szükséglakás

 

82

109

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Gazdasági Ellátó Szolgálat az új lakbér összegét 2011. március 31. napjáig a bérlőkkel írásban közli.

Pokorni Zoltán polgármester