Ülnökválasztás

Tisztelt Hegyvidéki Lakosok! Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 2011. március 7. napja és 2011. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az alkotmányban rögzített társas bíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tájékoztatása alapján a 2011. évben a XII. kerület hét ülnök, valamint három pedagógus ülnök választására jogosult. Az ülnökválasztással kapcsolatos szabályokat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 122–128. § (továbbiakban: Bjt.) határozza meg.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek – pártokat kivéve –, a pedagógus ülnököket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.
Ülnöknek az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár választható, aki a 30. életévét betöltötte. A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetőleg települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testületei választják meg.
Kérem, hogy a jelöléseket 2011. március 27. napjáig dr. Hornyák Eszter jegyzői referensnek (Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. 109. szoba) szíveskedjenek eljuttatni. Amennyiben kérdésük merülne fel, a 224-5900/387-es melléken kérhetnek tájékoztatást.

Pokorni Zoltán polgármester