Onkormanyzati_kepviselotestuleti_ules

Önkormányzati képviselő-testületi ülés

A képviselő-testület az októberi ülésén vita nélkül, egyhangúlag elfogadta az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményrendszer működtetésére vonatkozó minőségirányítási programot, ami a fenntartó elvárásait, az ágazatok kapcsolatait, a szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzések rendjét szabályozza. Ezzel a korábbi, 2004-ben készült programot vizsgálták felül, egyebek között számos jogszabályi változás miatt. Szintén egyhangú döntéssel a testület úgy határozott, hogy a 2012. január 1-je után kötendő nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzlet, műhely, raktár stb.) bérleti díjait nem egységes rendszerben, hanem külön-külön, az adott helyiségre készült forgalmi értékbecslés, azaz értékalapú díjszámítás alapján, a piac igényeinek megfelelően állapítja meg.
Kisebb vita alakult ki a két LMP-s képviselő, Sipos Péter és Püspöki Gábor önálló indítványa kapcsán. A képviselők azt javasolták, hogy a nemrég megnyitott Mátyás király úti zarándokházat az önkormányzat a téli időszakban bocsássa a kerületi erdőben meghúzódó hajléktalanok rendelkezésére. Javaslatukat azzal indokolták, hogy a belvárosi kerületek intézkedései nyomán a Hegyvidéken megnőtt a fedél nélküliek száma.
A két képviselő – arról értesülve, hogy az ülést megelőzően az egészségügyi és szociális bizottság alkalmatlannak és célszerűtlennek nyilvánította, s egyhangúlag elutasította a javaslatot – módosító indítványt tett, miszerint a testület tekintse feladatának a hajléktalanok téli időszakra történő átmeneti elhelyezését, és ennek érdekében tegyen sürgős lépéseket, keressen megfelelő másik ingatlant, és vegye fel a kapcsolatot a hajléktalanellátó szervezetekkel. Kovács Lajos alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a hajléktalanok ellátása közigazgatásilag fővárosi feladat. Egy hajléktalanszálló üzemeltetése csak jogszabályokban meghatározott keretek és feltételek mellett lehetséges (megfelelő ingatlan, intézményalapítás, személyzet, technikai felszereltség, orvosi ellátás, étkezés biztosítása – nem utolsósorban pedig költségvetésben meghatározott anyagi forrás szükséges), erre a Hegyvidéki Önkormányzat jelenleg nincs felkészülve.
Bácsy Zsolt, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke politikai haszonszerzést célzó, populista ötletnek nevezte az előterjesztést, mint mondta, valóban csak fővárosi keretek között kezelhető a kérdés. Sipos Péter hangsúlyozta, javaslatukkal nem vitát kívántak indítani, csupán a helyzet megoldását szeretnék elősegíteni. A szavazás során a két előterjesztőn kívül valamennyi képviselő elutasította a javaslatot. Pokorni Zoltán polgármester a szavazást követően felajánlotta, hogy az önkormányzat tárgyal majd a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, mi módon lehetne segíteni a hajlék nélküliek helyzetén.
Ezután egyhangúlag – korábbi határozatát megerősítve – arról döntött a testület: nem adja beleegyezését ahhoz, hogy 2012-ben és az azt követő években a fővárosi önkormányzat működtesse a XII. kerület területén a már bevezetett építményadót, telekadót, magánszemély kommunális adóját és idegenforgalmi adót. Szintúgy egyhangú döntés született arról, hogy az önkormányzat emléktáblát állít Komlós Juci, a Nemzet Színésze tiszteletére a művésznő Városmajor utcai egykori lakóháza falán.
A polgármesteri beszámoló keretében Pokorni Zoltán felhívta a figyelmet az „Építsünk közösen betlehemet!” pályázatra, amelyet harmadik alkalommal rendez meg az önkormányzat (előző lapszámunkban, valamint a www.hegyvidek.hu honlapon bővebben olvashatnak a kezdeményezésről). A hagyományos adventi vásár időtartama alatt adománygyűjtésre is sor kerül: „cipős dobozban” várják az adományozóktól az élelmiszereket, játékokat.
Papp Sándor (a témához kapcsolódott később Püspöki Gábor is) hiányolta az információt Farkas Csaba rendőrkapitány hirtelen leváltásáról. A válasz szerint a következő ülésen, december 15-én a távozó kapitány személyesen köszön el a testülettől, abban az esetben, ha addigra már megnevezik az utódját.
Vincze Géza azt javasolta, hogy a Hegyvidék Televízió élő, egyenes adásokat sugározzon a testületi ülésekről, mert az összefoglalókból sok fontos információ kimarad. Váczi János alpolgármester szerint bár ezt már korábban is próbálták megoldani, eddig a kábelszolgáltatóval nem sikerült megállapodni, most azonban újra megvizsgálják a lehetőségeket. Sipos Péter szerint az is megoldás lehet, ha a vágatlanul felvett anyag felkerül a honlapra, ahol bárki bármikor megnézheti.
Püspöki Gábor a városmajori parkban az utóbbi időben elhelyezett kitűzők felől érdeklődött. A polgármesteri hivatal munkatársa szerint még nem tudták kideríteni, ki végez felmérő munkákat, de folytatják az informálódást. Pokorni Zoltán a téma kapcsán felkérte Mikó Gergely és Püspöki Gábor képviselőket, hogy működjenek együtt a park bekerítésével kapcsolatos előkészítő munkában. Sokfajta vélemény és érdek ütközik ebben az ügyben, és a polgármester szeretné, ha a későbbi viták elkerülése érdekében az ellenzék is képviseltetné magát az előkészítésben.
Vincze Géza három kérdést tett fel: a bérleti díj kapcsán a Sportmaxszal folyó jogvitáról érdeklődött; felvetette, hogy ha saját intézménytől von el pénzt az önkormányzat, akkor miért ad külsős médiumoknak; végül a 21 és 21A buszok telítettségével kapcsolatban feltett korábbi kérdésére várta a visszajelzést. A válaszok szerint Sportmax-ügyben még folyik a per; a takarékosság minden területre vonatkozik, nem csak az intézményekre, ugyanakkor a lakosság tájékoztatása szintén fontos önkormányzati feladat; a buszokkal kapcsolatos felvetésére külön kap választ a képviselő, habár ez a BKV és a főváros hatásköre.
Bácsy Zsolt elmondta, hogy az egészségügyi intézmények körül csak fizetős parkolók találhatók, amit nehezményeznek a betegek és a látogatók. Pokorni Zoltán szerint csak így biztosítható, hogy egyáltalán legyen parkolóhely ezeken a helyeken. Azonban az önkormányzat kezdeményezésére az onkológiai intézetnél már jól bevált gyakorlat, hogy a kezelésre járó betegek a kezelőorvosaikkal igazoltatják büntetőcéduláikat, így nem kell büntetést fizetniük. Hasonló megoldásról kezdődnek tárgyalások a Szent János Kórház körüli parkolóhelyek ügyében.

-jj-