Uj_igazgato_a_Zugligeti_iskolaban

Új igazgató a Zugligeti iskolában

Dr. Bernyák Adrienn történelemből doktorált, de idegenforgalom–szálloda szakon is diplomát szerzett. Évekig történelemtanárként dolgozott, szeptember óta a Zugligeti Általános Iskolát igazgatja. Az önkormányzati képviselői tisztséget is betöltő újonnan kinevezett intézményvezetőt eddigi munkáiról és a zugligeti iskolával kapcsolatos terveiről kérdeztük.

Az életrajzából kitűnő, sokszínű tevékenysége alapján arra lehet következtetni, nem vezette egyenes út a pedagógusi pályára…

– Talán meglepően hangzik, de már az általános iskola első osztályában nagy hatást gyakorolt rám a tanítónőm, rendkívül megfogott az a munka, amit tőle láttam. Persze hatévesen még nem fogalmazódott meg bennem, hogy pedagógus szeretnék lenni, de a jó tanárok tevékenysége már akkor és a későbbi években is követendő példaként állt előttem. A tizenegyedik kerületi, őrmezői általános iskola után a hegyvidéki Táncsics Mihály Gimnáziumba jártam, ahonnan az ELTE történelemtanári szakára jelentkeztem – ide azonban elsőre nem vettek fel. Így hát beiratkoztam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola idegenforgalom–szálloda szakára, amit be is fejeztem, és rövid ideig szállodában, majd egy frankfurti utazási irodában dolgoztam. A történelem és a tanítás iránti lelkesedésem azonban nem veszett ki belőlem, ezért a főiskolai tanulmányaim vége felé ismét felvételiztem az ELTE-re, másodjára már sikerrel. Végül ott is diplomát szereztem, sőt, ezen a szakon a doktori iskolát is elvégeztem: a magyar történelem 1949 és 1958 közötti időszakáról írtam a disszertációmat.

Tavaly óta tagja a Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testületének. Korábban is vállalt közéleti feladatokat a kerületben?

– Az önkormányzat oktatási bizottságának munkájában vettem részt külsős tagként 1998-tól. A Fidesz–KDNP jelöltjeként 2010-ben a 2-es számú egyéni választókerületben szereztem önkormányzati képviselői mandátumot; tavaly a tulajdonosi és városfejlesztési, valamint a környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság munkájába kapcsolódtam be képviselőként. Az önkormányzati tisztségeimből eredő teendőim mellett a Kereszténydemokrata Néppárt működtetésével kapcsolatban látok el különböző feladatokat mint a kerületi, illetve a fővárosi szervezet elnökségi tagja.

Miért döntött úgy, hogy indul a Zugligeti Általános Iskola igazgatói posztjára kiírt pályázaton?

– Érzek magamban annyi erőt, elszántságot és hitet, hogy hozzájárulhassak ahhoz: okos, kulturált, életvidám fiatalok kerüljenek ki ebből az iskolából. A Zugligeti Általános Iskola kiváló, családias hely, ahol magas szinten zajlik az oktató-nevelő munka; az előző igazgató, Hidegkúthy Antónia, aki harmincöt évig dolgozott itt, és tizenhat évig vezette az intézményt, igazán otthonos légkörű, összetartó tantestületű iskolát alakított ki szívvel-lélekkel végzett tevékenysége során. A gyerekek nagyon szeretnek ide járni – az iskola elhelyezkedéséből adódóan azonban kevés a „körzetes” diák, ráadásul évről évre többen mennek el a hatodik osztály elvégzése után, mert valamelyik hatosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat.

Hogyan lehetne megoldani ezeket a problémákat?

– Először is át kellene gondolni az iskolai körzethatárokat; vannak olyan utcák, ahonnan könnyebb lenne hozzánk eljutni, mégsem a mi körzetünkhöz tartoznak. Ami a hatodik osztály utáni létszámcsökkenést illeti: szeretném meggyőzni a szülőket, hogy érdemes a nyolcadik osztályig nálunk hagyni a gyerekeket. Általában attól félnek, hogy ha nem jelentkezik át gyermekük egy hatosztályos gimnáziumba, akkor csökken az esélye annak, hogy nyolcadik után egy színvonalas, négy évfolyamos középiskolában tanulhasson tovább. Ez a félelem azonban alaptalan! Az elmúlt évek azt igazolják, hogy aki jól tanul, a nyolcadikat követően bármelyik gimnáziumba bejuthat – legutóbb is száz százalék volt a sikeres felvételik aránya. A Tamási Áron gimnáziummal megállapodásunk van arról, hogy meghatározott tanulmányi átlag felett automatikusan átveszi tőlünk a jelentkezőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tizennégy évesen középiskolába kerülő gyerekek érettebb fejjel, lelkileg erősebben és sokkal magabiztosabban folytatják tanulmányaikat.

Milyen változtatásokat, újításokat tervez az iskola mindennapi életében?

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy folytassuk a jól működő, bevált programokat, a tanórán kívüli, sokszínű foglalkozásokat, továbbá a népszerű közösségi eseményeket, mint például az alsósok bent alvós táborát, a családi sportnapot, a sok-sok kirándulást és a nyári vízi túrázást. Az iskola múltjának, hagyományainak bemutatására ebben a tanévben különös hangsúlyt helyezünk, idén ugyanis százhúsz éves az intézmény. A jubileum megünneplésére december 8-án és 9-én látványos műsorral, programokkal készülünk. Szeretnénk tovább fejleszteni az infrastruktúrát, újabb termeket festünk ki, bővítjük a természettudományos szertár eszközállományát, hogy a tanórákon többet kísérletezhessenek a diákok, valamint az iskola alapítványának támogatásával még ez év decemberében új székekkel, asztalokkal rendezzük be az angoltermet, ahol az idei tanévtől interaktív tábla is segíti a tanulást. Az oktatásban jelentős újítás, hogy szeptember óta már az első osztályosok is tanulhatnak angolt – korábban erre csak harmadiktól volt lehetőség. A leendő elsősöknek az első nyílt napot november 30-án rendezzük, jövőre pedig még öt olyan napot tervezünk, amikor bemutatjuk az iskola működését.

K. D.