Meg_ketmillio_vismajorra

Még kétmillió vis majorra

Idén is tízmillió forintot különített el a lakosságot érintő vis major helyzetek kezelésére az önkormányzat. A szeptemberig benyújtott tizennyolc kérelem mindegyikét támogatták, a társasházak mintegy nyolcmillió forintot kaptak. A fennmaradó összegre az év végéig lehet pályázni.

A társasházaknak egyre több gondot okoz az előre nem látható veszélyhelyzetek elhárítása, különösen az elemi károk, illetve a gáz alapvezeték váratlanul esedékessé váló cseréje terhelik meg jelentősen a tulajdonosok pénztárcáját. Az önkormányzat ebben az évben ismét 10 millió forinttal segíti a bajba jutott lakóközösségeket.
A vissza nem térítendő támogatást elsősorban rendkívüli közműfelújításokra, illetve az épületszerkezetet érintő káresemények rendezésére lehet igénybe venni. A pályázatot a rendkívüli eseményt követő hatvanadik napig adhatja be a társasház. Amennyiben a vis major helyzet kialakulását 2010. október 15-ét követően az önkormányzat polgármesteri hivatalánál bejelentették, a támogatás az elvégzett munkák után is biztosítható. Mód van arra is, hogy az általános felújításra kapott összeget – külön kérelemre – a vis major esetek megoldására fordítsák.
Mindenképpen érdemes elindulni a pályázaton, hiszen az idén benyújtott valamennyi kérelmet támogatta az önkormányzat. A tizennyolc társasház közül tizenegy a gáz alapvezeték felújítására, a többiek liftrekonstrukcióra, függőfolyosó-megerősítésre és az elektromos vezeték cseréjére kértek és kaptak anyagi segítséget összesen 7,81 millió forint értékben. A még rendelkezésre álló 2,19 millió forintra továbbra is pályázhatnak a lakóközösségek, a hirdetmény és a szükséges jelentkezési lapok letölthetők a www.hegyvidek.hu honlapról.

M.