Szocialis_dolgozokat_jutalmazott_az_onkormanyzat

Szociális dolgozókat jutalmazott az önkormányzat

A szokásoknak megfelelően idén is a szociális munka napja alkalmából megtartott ünnepség keretében ismerte el az ágazat dolgozóinak teljesítményét az önkormányzat. A kötetlen találkozón átadták a Szociális Ellátásért és Gyermekjóléti Alapellátásért Díjat, valamint a Polgármesteri Dicséreteket.

A szociális munka napján azokat ünnepeljük, akik a legtöbbször „névtelenül” segítik a rászorulókat, gondozzák az időseket és a gyerekeket, segítik a családokat és a fogyatékkal élőket – mondta el lapunknak Kovács Lajos, a szociális területért felelős hegyvidéki alpolgármester. Évente egyetlen olyan alkalom van, amikor a szociális szféra közel 180 dolgozója magánemberként is találkozhat egymással.
„Ilyenkor egészséges párbeszéd indul el köztük, ami azért fontos, mert bár a napi munka során rendszeresen találkoznak egymással, mégis ritkán nyílik lehetőségük a közvetlen eszmecserére – emelte ki az alpolgármester, aki szerint legalább ennyire lényeges, hogy az egész éves áldozatos munkáért járó kitüntetések átadásának a szakma valamennyi résztvevője tanúja lehet. – Szükség van ezekre a gesztusokra, hiszen nem titok, hogy Magyarországon a fizetések tekintetében is rendkívül alulfinanszírozott a szociális szféra. Ezen a központilag meghatározott bértábla miatt az önkormányzat érdemben nem tud változtatni, annyit azonban megtehet, hogy évről évre megjutalmazza dolgozóit.”
Ez alkalommal kiemelkedő munkájáért Dés Rita vehette át a Szociális Ellátásért Díjat. A szakember tizenhét éve dolgozik a Családsegítő és Gyermekjóléti Központban, fontos szerepet tölt be a családcentrikus pszichoterápiás munka kialakításában. Pályáját klinikai pszichológusként kezdte egy olyan korszakban, amikor még nem létezett a mai értelemben vett szociális ellátó rendszer.
Csapatmunkában, kollégáival együttműködve „találták ki” azt a rendszerszemléleten alapuló munkamódszert, ami a szociális és egzisztenciális problémákat elsősorban az ember felől közelíti meg, s ezzel az egyének és családok önálló problémamegoldási készségeit fejleszti. Ez a szemlélet olyan forrásokat von be a családsegítő és gyermekjóléti munkába, amelyek nem elsősorban önkormányzati és állami támogatásokat igényelnek, hanem a családok a saját működésükből nyerik a szükséges energiát. Az országban szinte egyedülálló munkamódszer azóta a kerületi intézmény védjegyévé vált.
Gyermekjóléti Alapellátásért Díjat adományozott a képviselő-testület Gattyán Ivánnénak. A Zugligeti Bölcsőde gondozónője huszonhét évvel ezelőtt kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén, 2002-től csoportvezetőként képviseli munkatársai érdekeit. Az évek során folyamatosan képezte magát, megszerezte a szakgondozónői képesítést.
Szakmai tevékenysége elismeréseként Polgármesteri Dicséretet kapott a Fejlesztő Napközi Otthonban egyebek mellett terápiás foglalkozásokat vezető Sármezei Sándorné, aki 1999 januárjától dolgozik ott, jelenleg virágkötészetet oktat a sérült gondozottaknak. Szintén Polgármesteri Dicséretben részesült Vass Mária, aki harmincnyolc esztendeje dolgozik a kerületben, 1998 óta a Krisztinavárosi Bölcsődében. Az intézmény konyháján szakácsnő, ma már nyugdíjasként főz, emellett szívesen segít a bölcsőde csinosításában.

mm.