Ellenőrzik a zöldsávokat

A Budapest köztisztaságának fenntartásáról szóló fővárosi rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni egyebek között az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Utóbbi a járdákon található zöldsávok rendben tartását jelenti, amibe beletartozik a fű nyírása és a zöldhulladék eltakarítása is. Szintén a tulajdonos feladata a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé hajló, a közlekedést zavaró ágak és bokrok nyesése.
A kerületi polgárok döntő többsége betartja a szabályokat, ha pedig valaki elfeledkezik kötelességéről, a közterület-felügyelők írásban hívják fel figyelmét a mulasztás megszüntetésére – mondta el tapasztalatait Dávid Gábor, a Hegyvidéki Közterület-felügyelet vezetője. „Ha növényekkel benőtt kerítéssel, vagy a házak előtt gondozatlan zöldsávval találkozunk, először felszólítjuk az érintett ingatlan tulajdonosát, hogy végezze el a szükséges munkálatokat – hangsúlyozta. – Ez az esetek legnagyobb részében elégnek bizonyul, nagyon ritkán fordul elő, hogy kénytelenek vagyunk bírságot is kiróni.”
Legutóbb a Németvölgyi út és a Vas Gereben utca találkozásánál található zöldterülettel kapcsolatban intézkedtek a közterület-felügyelők, a figyelmeztetés itt is elég volt, az érintett társasház néhány napon belül rendbe tette az elgazosodott közterületet. Az elhagyatott telkek esetében lényegesen nehezebb a dolga a közterület-felügyelőknek, ilyenkor ugyanis csak akkor tudnak közbenjárni, ha sikerül kideríteni a tulajdonos kilétét. Ez nem mindig egyszerű, hiszen a legtöbbször hagyatéki eljárás alatt álló, vagy külföldi cégek kezében lévő ingatlanokról van szó. Ilyen esetekben az illetékes társhatóságok segítségével igyekeznek behajtani a bírságot, illetve érvényt szerezni a kötelezettségnek.

m.