Onkormanyzati_testuleti_ules

Önkormányzati képviselő-testületi ülés

A szeptemberi önkormányzati testületi ülés kezdetén a képviselők egyperces néma felállással adóztak a napokban elhunyt Makovecz Imre építész, a Hegyvidék díszpolgárának emléke előtt. Ezután Pokorni Zoltán polgármester emlékéremmel köszönte meg a nyugdíjba vonuló Miklóshalmi Péter csoportvezető munkáját, aki húsz éven keresztül segítette a képviselő-testületet.

Saját parkolási cég alakulhat

Megfelelő megállapodás hiányában a júliusi ülés napirendjéről lekerült a parkolási rendszer üzemeltetésének kérdése. Azóta is intenzíven folytak a tárgyalások, de egyetlen üzemeltetővel sem sikerült a kerület számára előnyös megegyezést kötni.
Ezért született a javaslat, hogy az önkormányzat kezdetben saját maga oldja meg a feladatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő FÁBER Kft. közreműködésével. Mint a polgármester megjegyezte, „a mi tulajdonukban lévő utak után bennünket illet a bevétel – persze az ezzel kapcsolatos költségek is”. Ez utóbbiak ma még csak tervezhetők – épp a konkrét számokat hiányolták az LMP képviselői –, de bizonyosnak látszik, hogy az eddigieknél jóval nagyobb bevételre lehet számítani, azaz az előterjesztők szerint megtérülnek majd a ráfordítások.
Amint elkészül a pontos terv, haladéktalanul a képviselők asztalára kerül. Ha tisztázódnak a ma még kérdéses jogszabályi viszonyok, megszületik az új önkormányzati törvény, a jövőben nyilván elképzelhető lesz valami ésszerű, közös üzemeltetési forma, de akkor már konkrét tapasztalatok birtokában.
A képviselők 3 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot: a kerület 2011. december 31-ével felmondja a jelenlegi társulási megállapodást, és megkezdődik az előkészítő munka, hogy 2012. január 1-jétől már a FÁBER Kft. működtesse a parkolási közszolgáltatást.

Közoktatási koncepció 2012-ben

A képviselő-testület kiterjesztette az ingatlan utcai kerítésére is a Csillagvölgyi út 5/b alatti két épületen fennálló helyi védelmet. Ezzel egy időben megszüntette a Kútvölgyi út 72. alatti épület és a hozzá tartozó ingatlan egyedi védettségét, mivel a tulajdonos – még a védettség hatálybalépése előtt, engedély nélkül – lebontotta azokat.
A képviselők a jelenlegi szabályokhoz történő illeszkedés érdekében egyhangúlag egyetértettek 66 korábbi (1991–1994-ben született), ingatlanok elidegenítésével, a vételárak megállapításával foglalkozó testületi határozat módosításával, illetve hatályon kívül helyezésével. Ingatlanok nyílt, licites úton történő értékesítését határozták el: a Felhő utca 3/c, a Bükkös út 4., a Dobsinai utca 7., a György Aladár út 29., valamint a Zugligeti úton lévő egykori lóvasút-végállomás műemlék ingatlanra licitálhatnak az érdeklődők.
Pénzügyi döntések következtek: először a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, majd a költségvetés soron következő, 3. számú módosításáról szóló rendeletet fogadta el a testület 13 "igen" és 3 ellenszavazattal. Az ellenzéki képviselők úgy vélik, kockázatos a jelenlegi költségvetés. Szerintük ma még nem tudni, mi várható, de túlvállalta magát a kerület, ami látszik az intézményi zárolásokon is – hangoztatták. Nagyon meg kell gondolni, mit finanszíroz az önkormányzat, ennek kapcsán Vincze Géza a Demokrata és a Heti Válasz című újságokkal kötött szerződést kifogásolta. Szerinte inkább a helyi sajtót kellene támogatni.
Pokorni Zoltán válaszában egyebek között kiemelte, hogy az ingatlanpiac pangása miatt nem valósultak meg a tervezett értékesítések, így valóban elmaradtak a remélt bevételek, de jobb kivárni, mint alacsonyabb áron értékesíteni. A kiadási oldalon az intézményi energiafelhasználás terén emelkedés történt az első félévben. Egy új rendszer érdekeltté teszi majd az intézményeket, hogy megtakarítsanak. Ez a kezdeményezés először ebben az évben fejti ki várhatóan pozitív hatását.
Váczi János alpolgármester a lakosság tájékoztatásának szükségességéről beszélt. Kiemelte, hogy a kábeltévé csak a kerület egy kis részéhez jut el (ráadásul az Omnicolor Polgári Televízió befejezte működését), ezért fontosnak tartja az említett sajtótermékekkel kötött szerződést, hiszen mindkettő vállalta a kerületi hírek közlését is, ráadásul a Heti Válasz Budai Látkép mellékletét az összes budai kerület támogatja.
Esedékessé vált a Hegyvidék 2008-ban készült, majd 2009-ben aktualizált Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata annak érdekében, hogy az önkormányzat érvényes dokumentumot csatolhasson a pályázataihoz. A Hunniareg Pedagógiai Intézet szakértője által elkészített programot a képviselők elfogadták.
Ez évben is egyhangúlag támogatta a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. Mintegy százhúsz szociálisan rászoruló hallgató részesülhet tanulmányaihoz anyagi támogatásban. Módosították a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratát. Az intézmény indulni kíván egy uniós pályázaton ("intézményfejlesztés és innovációs együttnevelés jegyében az enyhén értelmi fogyatékos tanulók felnőtt társadalomba történő beilleszkedésének megkönnyítésére"), aminek elnyerésére komoly esélye van. A pályázat alapfeltétele a téma szerepeltetése az alapító okiratban.
Egyetértett a képviselő-testület, hogy az önkormányzat csak 2012-ben készítse el közoktatási koncepcióját. Ismét időszerű lenne az 1997–1998-ban készült és azóta többször módosított, aktualizált tervezet felülvizsgálata, de az oktatásirányításról, nevelésről szóló új törvény várhatóan 2011 őszén kerül a parlament elé, ezért célszerű megvárni az új szabályozást, és annak szellemében átdolgozni a dokumentumot.

Lovarda létesülhet a Hegyvidéken

Régi igény a hegyvidéki sportéletben a lovas oktatás biztosítása, ezt a célt egy minőségi lovarda létrehozásával lehet megvalósítani. A megvalósítás feltétele volt, hogy a lovassport funkciót – iskolai oktatással és terápiás lovaglással – közérdekűnek nyilvánítsa a képviselő-testület.
A tervvel egyet nem értő ellenzéki képviselők szerint a járulékos költségek túl nagy terhet rónak a költségvetésre, még akkor is, ha az önkormányzat (mint bérbeadó) a lovardát építő társasággal (mint bérlővel) közösen kizárólag az erdő igénybevételével és a közművesítéssel járó költségeket viseli, míg a beruházás többi részét a társaság állja. A kihasználtsággal és a terv egészével kapcsolatban is fenntartásaikat hangoztatták az ellenzéki képviselők.
Az előterjesztők szerint a beruházás a költségeit tekintve eltörpül bármilyen sportcélú beruházás (tornaterem-építés stb.) mellett. Az általános iskolák ötödik osztályos tanulói vehetnék igénybe ezt a lehetőséget, ami – figyelemmel a kerületben bevezetett kötelező mindennapos testnevelési feladatokra – támogatandó. A testület végül 3 ellenszavazat mellett közérdekűnek minősítette az elképzelést. A nemmel szavazó képviselőknek lehetőségük lesz találkozni a társasággal, és megismerhetik a részleteket. Egyébként a terület a kerületé marad, megőrzi zöld jellegét, hiszen csak ebben az állapotában használhatják a kijelölt közérdekű célra, sőt a beruházás után a telek még értékesebbé válik.
Folytatódik a Közép-európai Zarándokút fejlesztése, ahogy lapunk is beszámolt róla, szeptemberben megnyílt a Mátyás király út 53/b alatt kialakított zarándokszállás. A testület úgy döntött, az önkormányzat projektpartnerként részt vesz a "Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program" elnevezésű pályázaton. A távlati cél, hogy a zarándokút északi irányban Czestochowáig, dél felé Medjugorjéig vezessen. A kerületet mindössze egymillió forint önrész terheli a pályázat kapcsán történő beruházásokban, míg húszmillió forintot csak meg kell előlegezni, és azt a pályázati pénzből visszakapja majd.
Az 1990-ben bejegyzett Wagner Károly Alapítvány alapító okiratának módosítását kezdeményezte a képviselő-testület. Az Országos Erdészeti Egyesületi Könyvtár és az Erdészeti Információs Központ fenntartásával, üzemeltetésével, valamint a kapcsolódó természetvédelmi propagandatevékenységgel foglalkozó szervezetet új kuratórium vezeti a jövőben. Az egyesület könyvtára időközben elköltözött a Csillagvölgyi út 5–7. ingatlanból új, II. kerületi székhelyére.
A már általunk is többször megírt csillebérci állapotok további normalizálása, illetve az új vízhálózat megépítése érdekében az önkormányzat – 4%-os tulajdoni hányada arányában, 2 150 607 forint + áfa összeggel – csatlakozott a XII. kerület Csillebérci Üdülőtelep Vízhálózat Építőközösségéhez. Eredményesnek bizonyult a Zugligeti Bölcsőde intézményvezetői pályáztatása, a képviselő-testület Kissné Farkas Évát bízta meg a feladatok ellátásával 2011. október 1-jétől ötéves időtartamra. A Virányosi Közösségi Ház intézményvezetői álláshelyére kiírt, immár második pályázat viszont ismét eredménytelenül zárult, ezért újabb pályázat kiírása szükséges.
A hagyományoknak megfelelően október 23-án tüntetik ki a közoktatásban és közművelődésben dolgozó közalkalmazottakat. Három Életmű Díj, 3 Eötvös József-gyűrű, 4 Hegyvidék Ifjúságáért Díj, 2 Hegyvidék Gyermekeiért Díj, 2 Hegyvidék Ifjú Pedagógusa és 2 Segítő Kéz Díj odaítéléséről határoztak a képviselők.
A hozzászólások során Vincze Géza a Városmajor utcai gépkocsi-tulajdonosok panaszát tolmácsolta, akik az önkormányzat segítségét kérik. A Barabás Villa közvetlen közelében lakók rendszeresen parkolási gondokkal küszködnek, miközben a szemben lévő, posta melletti parkoló esténként és éjszakánként üresen áll. A válasz szerint már megkezdődtek az egyeztetések a lehetséges megoldásról, de a parkoló magántulajdonban van, amit a posta is csak bérel, nem a kerület kompetenciája a parkolásról dönteni.

-jj-