nepszamlalas

Indul a népszámlálás

Szeptember 27-én megkezdődött a népszámlálási kérdőívek kézbesítése, a számlálóbiztosok szeptember 30-ig minden címre kiviszik a nyomtatványokat. A kérdéseket októberben válaszolhatjuk meg a kérdőívek kitöltésével, interneten vagy számlálóbiztos segítségével.

Az október 1-jétől kezdődő népszámlálást megelőzően a számlálóbiztosok szeptember 27–30. között személyesen viszik ki a lakcímekre – számlálókörzeteként 110-140 címre – a kérdőíveket. Az úgynevezett adatszolgáltatói csomagokon az összeíró neve, azonosítója, telefonszáma is szerepel, mindenki tisztában lehet tehát azzal, hogy ki teszi fel neki a kérdéseket, illetve amennyiben saját maga tölti ki a kérdőívet („önkitöltés”), ki jön majd azért.
A szeptember utolsó napjaiban történő kézbesítés során az úgynevezett adatszolgáltatói csomagot a postaládákban helyezik el, tehát ekkor még nem csöngetnek be a lakásokba, nem kezdik el az összeírást. A számlálóbiztosok csak azokon a címeken kísérelnek meg kapcsolatot létesíteni az ott élőkkel, ahol nem tudnak teljes mértékben megbizonyosodni arról, hogy a csomag a megfelelő helyre került – ám ilyen esetben is legfeljebb a népszámlálásról és a boríték tartalmáról adhatnak rövid tájékoztatást, az interjúra csak egy későbbi, egyeztetett időpontban kerülhet sor. Ha a biztosok üres lakást találnak, a szomszédok segítségét kérhetik annak megállapításához, hogy az ingatlan valóban lakatlan-e.
A lakcímekre eljuttatott kérdőíveket háromféleképpen lehet kitölteni: elektronikusan a www.enepszamlalas.hu internetes oldalon, papíron számlálóbiztos jelenléte nélkül, illetve interjú keretében a számlálóbiztos segítségével. Az internetes válaszadásra, valamint az önkitöltésre csak október 1–16. között van mód, míg az interjúkat október 1–31. között lehet elkészíteni.
A gyors és egyszerű online kitöltéshez csak egy internetes belépési kód szükséges, ami a postázott népszámlálási borítékban, a Lakáskérdőíven található. Amennyiben valaki az elektronikus kitöltést választja, a vele egy háztartásban élők kérdőíveit is ily módon kell megválaszolni. Aki október 16-ig nem élt az elektronikus kitöltés lehetőségével, október 17-től számlálóbiztos segítségével végezheti el az adatfelvételt.
A papíron történő önkitöltéshez megfelelő számú nyomtatványt kell kérni a népszámlálási biztostól. A válaszadást rövid útmutató segíti. A kitöltött kérdőíveket előre egyeztetett időpontban lehet átadni a biztosnak.
A népszámlálási kérdésekre a korábbiakban megszokott módon, számlálóbiztos segítségével, interjú formájában is válaszolhatunk. A biztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal 06-80-200-224-es, ingyenesen hívható zöldszámán lehet leellenőrizni. A számlálóbiztos a népszámlálási igazolvánnyal igazolja magát, amelyen szerepel a neve, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének aláírása. A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.

z.