Bemutatkozik a Válaszút Misszió

A XII. kerületben működő, a drogellátásban érintett intézmények között az egyik legfrissebben megalakult szervezet a Válaszút Misszió. Az intézmény elsősorban drogfogyasztó fiatalok ellátására szakosodott.

A Válaszút Misszió (VM) a Magyarországi Református Egyház szervezete, budapesti székhelyen látja el szolgálatát. Tevékenységének célja a kábítószer-problémával küzdő fiatalok felkutatása, informálása, közöttük prevenciós tevékenység végzése, a VM irodájával való terápiás kapcsolatba segítése, valamint szükség és igény szerint egy terápiás otthonba való lejutás elősegítése, az otthonokból kikerülők utógondozása, illetve az utánkövetés feladatainak ellátása.
A Válaszút Misszió 18 éves kortól fogad olyan férfiakat és nőket, akik pszichoaktív szer okozta zavarban szenvednek. Az előgondozásnál, a tanácsadásnál, valamint a szenvedélybetegek közösségi ellátásánál nem, az elterelésnél, illetve az utógondozásnál viszont felvételi kritérium, hogy a jelentkező érzelmi, viselkedésbeli és fizikai állapotából kifolyólag képes legyen részt venni a jellemzően kognitív viselkedésterápiás elemeket tartalmazó programban. Sikeresen azokat a klienseket tudja hatékonyan kezelni, akik nem szenvednek súlyos kognitív zavarban és bizonyos impulzuskontroll-zavarokban (ismétlődő explozív zavar, kleptománia, pirománia).
Az ártalomcsökkentés a VM esetében konkrétan a "megkereső munkát" jelenti, aminek keretében a misszió munkatársai drogfogyasztó fiatalokat keresnek fel. A droghasználókat megpróbálják motiválni a szerhasználatból fakadó veszélyeztetettségük (hepatitisz, HIV, tbc stb.) kivizsgálására – ehhez informális és gyakorlati segítséget nyújtva –, illetve igény esetén bevonni a missziói iroda, vagy más egyéb szakellátást biztosító intézmény kezelésébe. A misszió és munkatársai más intézményekkel is folyamatosan kapcsolatot tartva igyekeznek terápiás kezelésbe vonni olyan fiatalokat, akik kábítószer-problémával küszködnek.
Az intézmény egyik fontos szolgáltatása az elterelés. Mit is jelent ez a fogalom, illetve mi az a tevékenység, ami meghúzódik mögötte? A Btk. 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta a "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény bizonyos, törvényben meghatározott elkövetői számára lehetőség van a büntetés elkerülésére. A Btk. 283. §-a határozza meg azokat az eseteket, amikor nem büntethető az eljárás alá vont személy, feltéve ha vállalja, hogy egy legalább 6 hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, és ezt okirattal igazolja. Az iroda e törvényi szabályozás által nyújtott lehetőség alapján konzultációs alkalmakat tart olyan kliensek részére, akik kábítószer-használatot megelőző felvilágosító szolgáltatáson szeretnének részt venni azért, hogy ezáltal mentesüljenek a bírósági eljárás, illetve büntetés kiszabása alól.
A Válaszút Missziónál történő foglalkozások keretében a drogozásra motiváló tényezők feltárása, a figyelem felhívása a drogozás veszélyeire, a szerhasználat káros következményeire, terv kidolgozása a szermentes élet megvalósítására, valamint alternatív szórakozási lehetőségek megismertetése zajlik.

Cs.