Iskolák állami kézben

Az önkormányzat oktatási és közművelődési irodája vezetőjének meghívására a közoktatás jövőjét alapvetően befolyásoló kérdésekről adott tájékoztatót a polgármesteri hivatalban Princzinger Péter. Az Oktatási Hivatal elnöke egyebek között az iskolák átvételének várható lebonyolításáról, illetve ütemezéséről tájékoztatta az önkormányzat és a kerületi oktatási intézmények vezetőit. A tanácskozást az oktatási iroda szervezte.

Az utóbbi húsz év egyik legambiciózusabb vállalkozásának nevezte a közoktatás átalakítását Pokorni Zoltán azon a tanácskozáson, amelyen a meghívott vendég Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal elnöke volt. A polgármester elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint a kormány nem akarja az iskolaépületeket mint vagyontárgyakat átvenni, így a tulajdonból fakadó terheket továbbra is az önkormányzatoknak kell viselniük.
Ez azt jelenti, hogy a fenntartás költségeinek finanszírozása helyi szinten marad, miközben a belső tartalmat az állam határozza meg, méghozzá nem a kormányhivatalok, hanem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása mellett. A polgármester méltányolhatónak tartja az oktatás színvonalának egységesítésére irányuló törekvéseket, a kérdés az, hogy mindez miképpen történik meg. Mint mondta, bízik abban, hogy pluszforrások kerülnek a rendszerbe, ami azt jelentené, hogy a most még rosszabb helyzetű iskolákat emelnék fel a gazdagabb településeken működők szintjére.
Princzinger Péter arra hívta fel a hegyvidéki oktatási intézmények jelen lévő vezetőinek figyelmét, hogy az eredeti elképzelések szerint a magyar állam feladata, joga és kötelezettsége az intézményrendszer fenntartása. Ezt 2013 szeptemberétől a kormányhivatalokon keresztül látja el, ugyanakkor az állam határozott időre köznevelési szerződéssel átadhatja az iskolák működtetését a települési önkormányzatoknak.
A szakember arra emlékeztetett, hogy a már lezajlott megyei intézményátadás tapasztalatait nem lehet teljes mértékben felhasználni a településeknél, hiszen az előbbi egyebek közt a megyei önkormányzatok pénzügyi konszolidációját szolgálta. Ennek ismeretében háromféle intézményi működtetés képzelhető el: az állami, az önkormányzati, illetve a vegyes struktúra, aminek lényege, hogy az állam valamilyen formában szerepet vállal az egyházi és a magánintézmények fenntartásában.
Az intézmények átvétele mindössze egy eszköz annak érdekében, hogy a közoktatási, köznevelési „alapszolgáltatási szint” kialakítása eredményes, hatékony és méltányos legyen – hangsúlyozta Princzinger. Ennek része az egységes szempontrendszer és módszertan bevezetése, illetve az egyenlő feltételek biztosítása. Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért fontos a rendszer megváltoztatása, az Oktatási Hivatal elnöke egyértelműsítette: az állam felelősséget vállal a közoktatás, köznevelés biztosítására, egyúttal megteremti az egyszintű, hatékony döntéshozatal lehetőségét.
A tervezett átadás-átvétel 2013. január elsején megtörténik, az oktatás milyenségét meghatározó elemző, tervezői munka csak ezt követően kezdődik. Ennek eredményeképpen 2013 szeptemberében már az új fenntartói szerkezetben és intézményi struktúrában indulhat el a tanév. Az már tényként kezelhető, hogy a minimális szolgáltatási szintet az állam határozza meg, valamint megteremti az ehhez szükséges normarendszert és a feladatfinanszírozás lehetőségét.
Az alapfokú oktatásban a járásoknak megfelelő tankerületek jönnek létre, a középfokú oktatásban megyei szintre kerül az irányítás, míg a fővárosban e tekintetben egyelőre nincs végleges döntés. A tájékoztatóhoz Pokorni Zoltán annyit tett hozzá, hogy jelenleg jobb a helyzet, mint négy hónapja, a törvény első vitája idején, hiszen úgy tűnik, a korábbinál működőképesebb, racionálisabb megoldás születik.

M.