A_kozterulet-hasznalat_engedelykoteles

A közterület-használat engedélyköteles

A tavasz a lakásfelújítások ideje – ennek bizonyítéka az úttestre kihelyezett építési konténerek egyre gyarapodó száma. Jó tudni, hogy a közterület-használat díj- és engedélyköteles, ennek hiányában komoly bírság vár az illegális konténerek megrendelőjére.

Bár a tapasztalatok szerint a hegyvidékiek többsége betartja a szabályokat, még mindig akadnak olyanok, akik a könnyebbnek hitt utat választják, és „elfelejtik” tájékoztatni az önkormányzatot a lakásfelújítás, építkezés vagy éppen lomtalanítás miatt a közterületre kihelyezett építési konténerről. Pedig nem éri meg ügyeskedni, a helyi közterület-felügyelet munkatársai ugyanis folyamatosan ellenőrzik a közterületek használatát.
Nincs szükségük a konténer megrendelőjének jelenlétére, a náluk lévő PDA-készülék segítségével a helyszínen le tudják kérni az önkormányzat nyilvántartásának naprakész adatait, ami az engedély megléte mellett annak részletes leírását – beleértve a konténer pontos elhelyezését is – tartalmazza. Ebből az is kiderül, hogy befizették-e a közterület-használati díjat a konténer után. Amennyiben ez nem történt meg, a felügyelők az önkormányzati rendelet alapján elindítják a szabálysértési eljárást.
A feljelentési bírság felső határa 50 ezer forint, ráadásul egészen addig mindennap kiróható, amíg a kötelezett nem egyenlíti ki a közterület-használati díjtartozást. A tapasztalatok szerint a megrendelőt szinte mindig sikerül azonosítani, az adatokat ugyanis a konténer tulajdonosa – az elérhetőségét kötelező a konténeren feltüntetni – kérésre megadja a felügyeletnek. Más a helyzet, ha már a helyszínen kiderül a konténert megrendelő kiléte, ilyenkor ugyanis a felügyelő mérlegelési jogkörrel rendelkezik, így a feljelentés helyett 20 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat.
Az önkormányzati kezelésű utcákra vonatkozó közterület-használati engedély iránti kérelmet a Hegyvidéki Közterület-felügyelet Kiss János altábornagy utca 47. alatti irodájában lehet beadni. Ehhez előzetesen ki kell tölteni a helyszínen átvehető nyomtatványt. A legfeljebb egy-két hétre megkért engedélyt a meghatározott díj megfizetését követően – a csekket vagy az átutalási bizonylatot be kell mutatni – helyben vagy legkésőbb másnap átvehetik az ügyfelek. Az igénylőlap a www.hegyvidek.hu internetes honlapról is letölthető.
Mindenképpen érdemes a beadás előtti napon felkeresni az irodát, a hosszabb időre, például állványzatra, éttermi kitelepülésre kért engedélyek esetében ugyanakkor nyolc nappal a közterület tervezett elfoglalása előtt be kell jelenteni az igényt. A kérelemben fel kell tüntetni a konténer kihelyezésének célját, pontos helyét és időtartamát.
Figyelni kell arra, hogy a konténer lehetőség szerint nem kerülhet járdára, díszburkolatra, illetve zöldfelületre, valamint nem akadályozhatja a forgalmat, a burkolat védelme érdekében pedig talpfákat kell használni. A közterület-használatból eredő bármilyen tartozás esetén nem adható ki a hozzájárulás, részlefizetésre pedig kizárólag az általában nagyobb építkezésekkel együtt járó, egy évet meghaladó közterület-használati engedélyeknél van mód.
Ilyenkor az első hat hónapi díjat előre, a fennmaradó összeget három hónaponként kell rendezni.
Egy átlagos konténer után a nem korlátozott várakozási övezet területén az idén naponta bruttó 3050, korlátozott várakozási övezet második díjfizetési területén bruttó 7300, míg a korlátozott várakozási övezet harmadik díjfizetési területén bruttó 6220 forint fizetendő.
Tavaly bővült a kiemelt jelentőségű, így nagyobb díjzónába eső közterületek köre. Ebbe tartozik a Jagelló út–Apor Vilmos tér–Németvölgyi út–Kék Golyó utca–Alkotás utca által határolt terület – beleértve a határoló utcákat, valamint a MOM Park Csörsz utca–Alkotás utca–Dolgos utcán belüli, közhasználatra átadott területét –, a Diana utca, a Kútvölgyi út, a Zugligeti út és az Eötvös út meghatározott szakasza, a Költő utca és az Erzsébet-kilátó út.

Mm.