Nyilt_nap_a_Taltos_Ovodaban

Nyílt nap a Táltos Óvodában

Ezekben a hetekben, a májusi beiratkozást megelőzően nyílt napokat tartanak a kerületi óvodákban. A Táltos Óvodába mintegy száztíz család látogatott el, hogy megismerje az óvodapedagógusokat, valamint az épületet, a csoportszobákat, illetve a hatalmas kertet, ahol játékok sokasága várja a gyerekeket. Nem meglepő a nagy érdeklődés a szülők részéről: a sikeres szakmai munkának köszönhetően évek óta többszörös a túljelentkezés a Táltosban.
A nyílt napra érkezőknek Borszéki Klára óvodavezető szülői értekezletet tartott, amelyen bemutatta az óvoda pedagógiai programját, szellemiségét, valamint ismertette a beíratáshoz szükséges legfontosabb tudnivalókat. A vendégek nyomtatásban kézhez kapták a Táltos „életfáját” is, amely az ott zajló szakmai munkát szemlélteti rajzos formában.
Az életfában a gyökérzetet az alkalmazotti közösség, illetve a nevelőtestület alkotja, amelynek tagjai elkötelezettek, sokoldalúak, szakmai nyitottságuk és speciális képzettségük révén magas színvonalon látják el az óvodai nevelő- és oktatómunkát. A fának a fenntartó önkormányzat, valamint a szülők által létrehozott alapítvány ad támaszt. A lombkoronát a nevelés- és gyermekközpontú pedagógiai program képezi. Az óvodában komplex foglalkozások rendszerében dolgoznak, így egy teljes héten keresztül minden foglalkozási ág (matematika, ének-zene, a külső világ tevékeny megismerése, versek és mesék, valamint a testnevelés) naponta ismétlődik.
A Táltos programjában hangsúlyosan megjelenik az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel ugyanis erőteljes hatással van a szellemi fejlődésre is. A sószoba, a speciális képzettségű óvónők által vezetett tartásjavító prevenció, a játékos testnevelés, a szabadtéri természetes mozgás, illetve a változatos mozgásfejlesztő eszközök egyaránt a kicsik egészségét szolgálják.
A szakmai munka gyümölcse pedig maga a gyermek. Az óvodavezető szerint a pedagógusok és a szülők kiváló együttműködésének legnagyobb eredménye, hogy a gyerekek az óvodából kikerülve, a megszerzett alapokra építve képesek megfelelni az élet kihívásainak.

sz.