Új óvodai férőhelyek

A Pingvin Óvoda bővítési tervében nem csak a férőhely-gyarapítás volt a cél. Az intézmény angol nyelvű óvodai módszere olyan népszerű a gyerekek és a szülők körében is, hogy az új csoportban az angol nyelv használatára kerül a hangsúly, az óvodások idejük legnagyobb részében ezen a nyelven beszélnek majd. Természetesen a lényeg a fokozatosság, a rugalmasság és a játékosság megfelelő arányának biztosítása.
A Pingvin fenntartója a férőhelyek bizonyos részét felajánlotta az önkormányzat számára, így még jó néhány kerületi gyermek élvezheti az óvoda neveléspolitikáját, amelynek vezérmotívuma Klebelsberg Kunó szavaival: „… emelni a műveltségi, kulturáltsági szintet, a szellemi értékek fajsúlyát, és hazánknak olyan embereket adni, akiknek értéke megüti az európai dimenziókat, és akiket honfitársai bizalommal követnek minden téren a siker felé”.