A_gondozottak_hozzatartozoinak_is_jar_a_parkolasi_kedvezmeny

A gondozottak hozzátartozóinak is jár a parkolási kedvezmény

Módosította a képviselő-testület az önkormányzat parkolási rendeletét. A jövőre életbe lépő új szabályok szerint több zónahatár melletti hegyvidéki utcában is ingyen parkolhatnak az érintett zónában élő, várakozási hozzájárulással rendelkező autósok. Emellett ápolási várakozási hozzájárulást igényelhetnek mindazok, akik tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozójukat gondozzák.

A módosított parkolási rendelet értelmében az 1. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya 2013 januárjától a 2-es zónához tartozó Roskovics utca 10. előtti közterületre is kiterjed, míg a 2-es zónára kiadott engedéllyel az 1-es területén található Ignotus utcában, valamint a Szamos utcának az Ignotus utca és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszán is díjfizetés nélkül lehet megállni. A 3-as zónában élők a 4-es zónában lévő Törpe utcában, a Királyhágó téren, valamint a Kiss János altábornagy utca Böszörményi út és Németvölgyi út közti szakaszán parkolhatnak ingyen. Minderről novemberi ülésén döntött a képviselő-testület.
A parkolási rendelet módosításával azt is lehetővé tette az önkormányzat, hogy ápolási várakozási hozzájárulást adhasson ki az ápolásra szoruló tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személyt gondozó hozzátartozó részére. Ez a hozzájárulás az ápolt személy lakóhelye szerinti zónában történő, díjfizetés és időtartam-korlátozás nélküli várakozásra jogosít.
Szintén új elem a rendeletben, hogy a polgármester elengedheti a várakozási időtartam túllépése miatti pótdíjat, ha a megbírságolt autós igazolja, hogy az időkeret túllépésére a kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyintézetben történő kezelés elhúzódása miatt került sor. További változás, hogy szolgálati várakozási engedély az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak képviselői részére is kiadható, amennyiben a kerületi várakozási övezet területén teljesítenek szolgálatot.

Intézményi tanácsok alakulnak az iskolákban

A képviselő-testület a törvényi rendelkezésekhez igazodva nyilatkozott arról, hogy a 2013. január 1-jével állami irányítás alá kerülő iskolák épületeinek és eszközeinek működtetéséről, karbantartásáról az önkormányzat maga gondoskodik, emellett pedig a Márvány utca 48. alatt kijelölte azt a helyiségcsoportot, ahol a tankerület vezetése dolgozhat. Döntöttek az iskolákban létrehozandó intézményi tanácsokról is, amelyekbe a jogszabályok szerint az önkormányzat, továbbá a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák és a fenntartó delegálhatnak tagokat. Mivel a tanács véleményét ki kell kérni valamennyi fontos, az intézmény működésével kapcsolatos kérdésben, ezért az önkormányzatnak a továbbiakban is rálátása lesz az iskolákban zajló folyamatokra.
Az iskolák állami kézbe vétele kapcsán több ellenzéki képviselő is jelezte, hogy ezzel a lépéssel veszélybe kerülhet a jelenlegi oktatási színvonal. Fonti Krisztina alpolgármester azt emelte ki, hogy az önkormányzat a lehetőségei szerint mindent megtesz a jelenlegi színvonal megőrzése érdekében – az intézményi tanácsokat is elsősorban ezzel a céllal hozzák létre az iskolákban.
A bölcsődei felvételi kérelmeket az elmúlt években május második felében kellett benyújtaniuk a szülőknek az önkormányzathoz. Mivel a kérelmet elutasító döntések elleni fellebbezéseket – tekintettel a képviselő-testület nyári szabadságára is – általában csak szeptemberben, már a nevelési év megkezdése után bírálták el, ezért most arról határozott a testület, hogy a teljes beíratási folyamat nyár előtti lezárása érdekében egy hónappal korábbra tűzi ki a jelentkezés időszakát. A nevelési év kezdetével történő bölcsődei ellátás iránti kérelmet tehát minden évben április 1–15-ig kell benyújtani.
A gyermekétkeztetésért fizetendő díj csökkentése iránti kérelmek elbírálásakor a jövedelem mellett a család vagyoni helyzetét is vizsgálja az önkormányzat, alacsony jövedelem, de a meghatározott szint feletti vagyon esetén eddig nem járt kedvezmény. Ezt a szabályozást most enyhítették: ha a meglévő vagyon (például a család tulajdonában egy balatoni nyaraló is található) ellenére a gyermek rossz körülmények között él, akkor a XII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakvéleménye, vagy az önkormányzat népjóléti irodája által lefolytatott környezettanulmány alapján megállapítható a támogatás.

Megszűnik a garázsok adókedvezménye

A képviselők döntése alapján jövőre nem változik a kommunális adó és a telekadó mértéke. Az építményadó összege ugyanakkor az inflációt követve 1658 Ft/m²-ről 1720 Ft/ m²-re emelkedik, a garázsokra vonatkozó 25%-os adókedvezmény pedig megszűnik.
Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a Gesztenyés kertben felállítsák gróf Esterházy János szobrát. A kisebbségekért a második világháború idején is kiálló felvidéki magyar politikus szobrának elkészítését a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatja, a kerület a környezet rendezésével segíti a kezdeményezés megvalósítását.
Hatályon kívül helyezte a testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet. Ennek oka, hogy az alkotmánybíróság megsemmisítette a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek azt a pontját, amelyik felhatalmazást adott a rendelet megalkotására.
Jóváhagyták a képviselők a polgármesteri hivatal szervezeti átalakításával kapcsolatos intézkedési tervet. Az önkormányzati feladatok átadása, illetve a jelentősen csökkenő bevételek miatt a működési költségeket is le kell faragni, ezért létszámcsökkentést hajtanak végre, aminek mértékét 15%-ban maximálták.

 

z.