A_keruleti_kisebbsegek_egy_esztendeje1

A kerületi kisebbségek egy esztendeje (1.)

Aktív résztvevői a hegyvidéki társadalmi életnek az itt élő nemzetiségek, amelyek művészetük és hagyományaik bemutatásával, illetve életben tartásával nagyban hozzájárulnak a XII. kerület kulturális sokszínűségéhez. A kisebbségi önkormányzatok minden évben közmeghallgatáson számolnak be tevékenységükről – ezúttal a bolgárok, az örmények és a szlovákok idei esztendejét foglaljuk össze.

Bolgár közmeghallgatás

Kiállítás és konferencia

Folyóvizek címmel a hegyvidéki bolgár nemzetiségi önkormányzat közreműködésével kiállítást szerveztek a Bolgár Kulturális Intézetben. A tárlat nagy sikert aratott, olyannyira, hogy egy hónappal később Miskolcon is bemutatkozhattak az alkotások – kezdte az idei év eseményeinek ismertetését Gendova Miroljuba, a kerületi bolgár önkormányzat elnöke.
A hegyvidéki bolgárok képviselői valamennyi magyar és bolgár nemzeti ünnepi megemlékezésen részt vettek, emellett ezúttal is kiemelten kezelték a bolgársággal kapcsolatos kutatások, valamint a bolgár művészek támogatását. Ennek részeként szervezték meg Nebo Balkanszki festőművész kiállítását a MOM Kulturális Központban.
A kisebbségi önkormányzat támogatta a Szent Naumról szóló tudományos konferencia anyagát összegző kiadvány megjelentetését, amelyet a Magyar Kulturális Intézettel közösen mutattak be a szófiai egyetemen. Szintén hozzájárultak A nemzetiségi gazdasági és kulturális tevékenységek Magyarországon a 19. században és a 20. század első felében címmel a Bolgár Kulturális Intézetben megtartott konferencia költségeihez.
A helyi bolgárok képviseletében első alkalommal csatlakozott a Hegyvidéki Önkormányzat szántódi művésztáborához Gendova Miroljuba, akinek a Balaton mellett készült festménye helyet kapott a Hegyvidék Galéria nyár végi csoportos kiállításán. Bolgár alkotók is részt vettek azon az összművészeti fesztiválon, amelyet Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából szerveztek.A_keruleti_kisebbsegek_egy_esztendeje2

Örmény közmeghallgatás

Elkészült az emléktábla

A magyarországi örmények őseit I. Apafy Mihály fejedelem telepítette le Erdélyben a 17. század második felében. A magyarörmények azóta őrzik származástudatukat, ápolják kultúrájukat és hagyományaikat magyar anyanyelvükön. Ezt a küldetést viszi tovább a hegyvidéki örmény kisebbségi önkormányzat is, amelynek tagjai az elmúlt évekhez hasonlóan idén is térítési díj nélkül végezték el feladataikat – hangsúlyozta a közmeghallgatáson dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, a kerületi örmény önkormányzat elnöke.
A Fővárosi Örmény Klub keretében a Magyarok Házában tartották meg a Karavánúton Örményországban 1830-ban című előadást, amely a magyarok őshazáját kereső Besse János utazásait megörökítő útinaplót ismertette. Az örmény önkormányzat a szokásoknak megfelelően a Hegyvidéki Önkormányzattal közösen emlékezett meg a magyar nemzeti ünnepekről, képviselőik koszorúkat helyeztek el a Gesztenyés kertben március 15-én és október 23-án.
Támogatták az Országos Széchényi Könyvtárban 2013 márciusában megrendezendő Örmény könyvkultúra a Kárpát-medencében című nemzetközi kiállítás előmunkálatait, Kiss Ernő aradi vértanú nyughelyének felújítását, valamint a Fővárosi Örmény Klub aradi vértanúkra emlékező és karácsonyi ünnepségének megszervezését. Idén is hozzájárultak az Orlay utcai Örmény Katolikus Templom fenntartási költségeihez, az ott található katolikus könyvtár és levéltár többnyelvű katalogizálásához, valamint pénzügyi segítséget nyújtottak Böjte Csaba árváinak karácsonyi ajándékvásárlásához.
Mindemellett részben fedezték az EÖGYKE kulturális havilap és évkönyv, illetve Murádin Jenő Magyarörmény paletta című képzőművészeti lexikonja nyomdaköltségeit. Elkészült Hollóssy Simon domborművel díszített emléktáblája, amelyet jövőre állítanak fel az erdélyi örmény származású festőművészről elnevezett XII. kerületi utcában.A_keruleti_kisebbsegek_egy_esztendeje3

Szlovák közmeghallgatás

Felállításra vár az Áchim-szobor

A szlovák–magyar kultúrkapcsolatokat ápoló Sziklay László irodalomtörténész születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emléknap volt a hegyvidéki szlovák önkormányzat idei nagyrendezvénye – emelte ki a közmeghallgatáson Hrivnák Mihály, a testület elnöke. Az emléknapon megkoszorúzták az irodalomtudós Márvány utcai emléktábláját, majd a Szlovák Intézetben tudományos emlékülésen foglalkoztak munkásságával. A nagy érdeklődés mellett zajló programot a fővárosi szlovák önkormányzattal közösen, szlovákiai pályázati támogatással valósították meg.
A tavaly rendezett Áchim L. András-konferencia előadásainak anyagából könyv készül egy alapítvány gondozásában, ennek előkészítésében szintén közreműködött idén az önkormányzat. A 2011-es Áchim-centenáriumra – az 1911-ben elhunyt szlovák–magyar származású parasztpolitikus emlékére – a fővárosi szlovák önkormányzattal együttműködve elkészíttettek egy mellszobrot, amelynek tervét a Budapest Galéria is jóváhagyta, ám a kiválasztott helyen, a városligeti Vajdahunyadvár szoborkertjében engedély hiányában nem tudták felállítani. A remények szerint a közeljövőben sikerül megfelelő helyszínt találni az Áchim-szobornak, és a hatóságoktól megkapják a szükséges hozzájárulásokat.
„Egyre nehezebbek a feltételek, kevesebb a pénz, a pályázható forrás, ami behatárolja működésünket” – jelentette ki Hrivnák Mihály. Az elnök szerint nem csak a pénzhiány nehezíti helyzetüket. „Néha úgy érezzük, másoknak terhes a tevékenységünk” – fogalmazott. Azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy amíg látják, van igény a munkájukra, addig minden tőlük telhetőt megtesznek.

m–z