Kodben_vezetni_nem_jo

„Ködben vezetni nem jó”

Magán-, alapítványi és egyházi fenntartású iskolák helyzetéről folytatott kerekasztal-beszélgetésen vett részt Pokorni Zoltán polgármester, az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. A Millenárison megrendezett „Van Másik Iskola – Iskolaválasztó” című kiállításhoz kapcsolódó eseményen a beszélgetőpartnerek – Horn György, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöke, Radó Péter oktatási szakértő és Pokorni Zoltán – egyetértettek abban, hogy a címben szereplő „másik iskola” jelzője valamennyi oktatási intézményre igaz, hiszen mind egyedi sajátosságokkal rendelkező, önálló univerzum.
Pokorni Zoltán szerint azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy minőségbiztosítás szempontjából akadnak közös pontok a „kis univerzumok” között. „Ellenőrzött minőségi kritériumok vannak, van egyfajta műveltségeszme is, ezt a tantervek rögzítik” – mondta, hozzátéve, hogy az intézményi önállóság kérdésén felül jelenleg mindenütt az a legégetőbb probléma, hogy januárban tudnak-e az iskolák bért fizetni.
A gyerekek teljesítménye közti különbséget vitatva a polgármester leszögezte, hogy az eltérés fő oka nem az intézményi finanszírozás különbségében keresendő, hanem – amint erre már többször felhívta a figyelmet – a szülői háttérben, a családi környezet motiváltságában. A szabad iskolaválasztásban megnyilvánuló szülői döntésnek erős szegregációs hatása van, erősebb, mint az oktatási intézmények finanszírozása közötti eltérésnek.
A pedagógusi hivatás amortizálódása a kerekasztal-beszélgetés minden résztvevője szerint megoldást követel. „Érdemes komolyan megvizsgálni, mi az oka annak, hogy egyre kevesebben és egyre gyengébb eredményekkel jelentkeznek a pedagógus szakokra” – hangsúlyozta Pokorni Zoltán, aki szerint ez a jelenség évtizedek óta tendencia, és eddig senki sem tudta megállítani. Úgy véli, hogy a jól kidolgozott pedagógus pályamodell vonzóbbá teheti ezt a hivatást, ehhez azonban eszközök kellenek, hogy legyen kikből válogatni: például a pedagógusbérrel megegyező ösztöndíj, diplomás átlagbérrel megegyező pedagógusfizetés.
Az alapítványi és magánintézmények finanszírozását firtató kérdésre válaszolva Pokorni Zoltán úgy fogalmazott, „nem jó, hogy ködben kell autót vezetni, nem helyénvaló, hogy november huszonharmadikán nem tudható, milyen módon finanszírozza a költségvetés ezeket az intézményeket”. Ezért azt javasolta, az érintettek adjanak hangot annak, hogy a meglévő elvektől eltérően kell kezelni a magán- és egyházi iskolákat.
Horn György kiemelte, hogy szerinte a nemzeti alaptanterv jobb szakmai színvonalú, mint az előző volt, de nem tartja elfogadhatónak, hogy kötelezővé tegyék. Radó Péter úgy látja, a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem tett ajánlatot a pedagógusoknak, az első Hoffmann Rózsától hangzott el, s arról szólt, hogy tökéletesen megszünteti az intézményi, pedagógusi autonómiát, leveszi a felelősséget, és ezért cserébe rendezi a fizetéseket, elindul a pedagógus életpálya. Utóbbiról azonban szerinte semmit nem lehet tudni. Amíg valaki nem nyeri meg magának a pedagógusokat – mondta az oktatási szakértő –, nem lehet semmilyen változtatást átvinni a rendszeren.

JE