Tartsuk tisztán a járdákat!

A hamarosan beköszöntő havas időszak a lakóközösségeknek is munkát ad, hiszen a fővárosban a járdák többségének síkosságmentesítése, valamint a hó eltakarítása a háztulajdonosok, házgondnokok, illetve a házkezelők feladata. A hatályos fővárosi rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, valamint a járda és a kocsiút közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.
Más a helyzet a burkolt közutak, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák), a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók, sétányok, az aluljárókból kivezető lépcsők és rámpák, a közlépcsők, valamint a nem magántulajdonú ingatlan előtt futó kerékpárutak esetében – ezeket télen is a Fővárosi Közterület-fenntartó és a Főkert Zrt. takarítja.
A Hegyvidéki Közterület-felügyelet a gyalogosok biztonsága érdekében szigorúan ellenőrzi a járdák téli tisztítását. Amennyiben hiányosságot tapasztal, írásban – a postaládába bedobott nyomtatványon – figyelmezteti a lakókat.