Rezsigondok: segít a Hálózat Alapítvány

A korábbi évekhez hasonlóan idén is hozzájárul az alacsony jövedelmű, rászoruló családok lakásfenntartásához a Hálózat Alapítvány. A kérelmeket az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján lehet leadni, a támogatás összegét a rezsiszámlákon írják jóvá.

Bár a jogosultak köre nem változott, a budapesti közüzemi szolgáltatók befizetéseinek megszűnése miatt ebben az évben a szokásosnál kisebb mértékben tudja támogatni a rászorulók lakhatását a Hálózat Alapítvány. A fővárosi közgyűlés döntése értelmében az alacsony jövedelmű háztartások 2012 márciusa és 2013 márciusa között továbbra is megkapják a távhő-, víz-, csatorna- és szemétdíj-kompenzációt, a hamarosan esedékes fűtéstámogatás azonban a finanszírozási nehézségek miatt biztosan elmarad.
Távhő-díjkompenzáció címen a számláikat egyébként hátralék nélkül fizető családok májusban és decemberben 1500, júniustól novemberig 500, január és április között havonta 3000 forintot kapnak. A támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó bevétel nem haladja meg a 65 ezer forintot; amennyiben a kérelmező egyedül álló, illetve egyedül neveli gyermekét (aki után családi pótlékot kap), a jövedelemhatár 70 ezer forint/fő.
Havonta 1000 forintot jelent a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatás, ami a jövedelemtől függetlenül jár, ha az igénylő családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat vagy más illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig valamilyen szociális támogatást megállapított. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a munkanélkülieknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátás, valamint a közgyógyellátási támogatás. Szintén megkapja a kompenzációt, aki igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez.
Az igénylőlapokat a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáiban lehet beadni 2012. február első napjaitól kezdve folyamatosan. A szükséges nyomtatványok letölthetők a www.budapest.hu honlapról.

mm.