Szociális utalvány időseknek

Többféle támogatási formát biztosít a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küszködő polgárok számára a Hegyvidéki Önkormányzat. Ennek egyik eleme a 2010-ben bevezetett időskorúak eseti támogatása, amit évente kétszer, márciusban és szeptemberben a CBA boltjaiban levásárolható tízezer forintos kuponok formájában vehetnek igénybe a rászorulók.
Nem kell külön kérelmet benyújtani azoknak, akik február 28-ig betöltik 65. életévüket, és legalább fél évig eseti segélyben, vagy tüzelőanyag-támogatásban, vagy krízissegélyben részesültek. Alanyi jogon jár a támogatás akkor is, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500 forintot), egyedül élők esetében a három és félszeresét (99 750 forintot). A jelentősen megemelt jövedelemhatárokkal az önkormányzat azokat a magukat egyre nehezebben fenntartó időseket segíti, akik korábban néhány ezer forint miatt nem vehették igénybe a szociális védőhálót.
A kérelem-formanyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján és ügyfélszolgálatán, valamint letölthető a www.hegyvidek.hu honlapról. A kitöltött kérelem mellé csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmét igazoló dokumentumokat. A kérelmeket február 28-ig kell leadni a népjóléti irodán.

(m.)