Változott a lakhatási támogatás rendszere

Az elmúlt években a Hegyvidéki Önkormányzat saját hatáskörében és költségére biztosította az állami normatív szabályozásból kiszoruló kerületi polgárok lakhatásának támogatását. A Magyarország 2012-es költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló CLXVI. törvény értelmében január elsejétől ez a lehetőség megszűnt, az önkormányzat a továbbiakban nem fogadhat be ilyen irányú kérelmeket.
Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a korábban megállapított támogatások folyósítása 2012. március 31-ével megszűnik. A kedvezményezettek többsége a várakozások szerint továbbra is számíthat az állam segítségére.
Az új szabályozás értelmében a lakásfenntartás támogatása beépül a szociális alapú gázár- és távhőtámogatást kiváltó energiatámogatás rendszerébe. Az önkormányzattól független lakhatási támogatást azok a háztartások kaphatják meg, amelyekben a fogyasztási egységre vetített jövedelem kevesebb, mint a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 százaléka, azaz 71 250 forint – ami közel harmincezer forinttal magasabb az eddig alkalmazott jogosultsági határnál.
Lényeges változás, hogy a jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejűleg megszűnt a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás. Eddig a lakásfenntartás elismert havi költségének meg kellett haladnia a háztartás havi összjövedelmének húsz százalékát, ami miatt a ténylegesen jogosultak köre szűkebb volt, mint a jogszabályi értékhatár.
Annak érdekében, hogy valóban a rászorultak jussanak a támogatáshoz, a kérelmek elbírálásakor már a vagyoni helyzetet is vizsgálják, főszabály szerint csak az számíthat segítségre, akinek nincs további lakóingatlana. Vagyonnak számít az a haszonélvezettel terhelt ingatlantulajdon is, amelyet nem használ életvitelszerűen a haszonélvező, míg a haszonélvezetből eredő valós értékcsökkenést az illetékhivatal közreműködésével határozzák meg. Szintén újdonság, hogy a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, így az anyagi segítség biztosan jó helyre kerül.

mm.