Fővárosi támogatás szociális célokra

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot írt ki budapesti székhelyű, szociális céllal működő civil szervezetek részére, amelyek a különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó emberek – romák, hajléktalanok, lakásnélküliek, munkanélküliek, pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők, bántalmazottak – segítésére irányuló tevékenységeket végeznek. Támogatás igényelhető jogsegélyszolgálat működtetésére, tájékoztató honlap vagy kiadvány elkészítésére, az előítéletek csökkentését, illetve a segítségre szorulók érdekérvényesítését erősítő rendezvények, nyilvános fórumok, továbbá elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek kiegészítő finanszírozására, valamint a veszélyeztetett csoportok tagjaiból álló önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő csoportok fenntartására.
A vissza nem térítendő támogatásokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 millió forint, az egy pályázó szervezet által elnyerhető maximum összeg 400 ezer forint. Pályázni legfeljebb egyéves programokkal lehet, a támogatási összeg folyósítása előfinanszírozással történik.
A pályázati dokumentáció átvehető a főpolgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán (V., Bárczy István utca 1–3.) hétfőtől csütörtökig 8.00–16.30-ig, valamint letölthető a Budapest Portálról (www.budapest.hu, E-infószabadság, Tájékoztatások, hirdetmények menüpont). A pályázatok benyújtásának határideje 2012. március 7., a kérelmeket március 28-ig bírálják el. További felvilágosítás: Fővárosi Szociális Közalapítvány titkársága (327-1102) vagy 06-20-590-0538.