Irodalmi_est_a_szeretet_nyelven

Irodalmi est a szeretet nyelvén

Igazi csemegét kaptak azok, akik részt vettek az Ars Sacra Alapítvány legutóbbi rendezvényén a Barabás Villában. Miklya Luzsányi Mónika számos szerelmes versből összeállított – mondhatni – drámáját Kéri Kitty és Oberfrank Pál adta elő.
A Valentin-naphoz kötődő rendezvényt köszöntő Dragonics Márta, az alapítvány elnöke egy közkeletű tévedésre hívta fel a villa nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség figyelmét. Nevezetesen azt pontosította, hogy a Valentin-, azaz Bálint-nap ünnepe korántsem amerikai találmány, nagyon is európai gyökerei vannak.
Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a XIV. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. A hiedelem szerint ugyanis mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, a hite erejével visszaadta a látását börtönőre vak leányának – akibe nem mellesleg bele is szeretett, és a kivégzése előtti búcsúüzenetét így írta alá: „A Te Bálintod”.
S hogy mi volt a bűne Bálintnak? Az, hogy a császár tiltása ellenére összeadta szerelmükkel a csatába induló katonákat (az uralkodó úgy tartotta, a nőtlen katona jobb harcos, mert önfeláldozóbb), és a friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival. A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillagzat alatt születtek, és erre emlékeztetnek a „Valentin-üzenetek”, illetve az e napon adott virágok.
A műsorban a fiatalok friss szerelmi gondolatai, a gyakran buktatókkal, fájdalmakkal, ugyanakkor ragaszkodással, szeretettel és szerelemmel is teli hosszú házas évek érzései ugyanúgy helyet kaptak, ahogyan az élettel megbékélt idős párok bölcsességei. Mások mellett Reményik Sándor, József Attila, Pilinszky János, Határ Győző, Lackfi János, Szabó Lőrinc, Csoóri Sándor és Weöres Sándor sorai hangoztak el, de meghallgattuk Pál apostol híres (szeretet-)levelét is a korinthosziakhoz.
Az előadás utáni pódiumbeszélgetés során arra a kérdésre például, hogy mit jelent a szeretet, Fabinyi Tamás evangélikus püspök – akinek Egy-korintus-tizenhárom című verse is része volt az összeállításnak – elmondta: a szeretet kettős parancsa, hogy szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat. Az igazi kihívás mindig az, hogy a legközelebbit, a mellettünk lévőt tudjuk szeretni.
Lackfi János szerint szeretni önmagunkat nem azonos saját kényeztetésünkkel (akár tárgyakkal, akár élményekkel). A működőképes, jó házasság titkát firtató kérdésre a beszélgetésben is részt vevő Oberfrank Pál azt mondta: nagyon nehéz egyedül élni, de ugyanilyen nehéz párban is. A házasságban szerelemre és tudatosságra is szükség van. Szavait Böjte Csaba gondolatával támasztotta alá: „Szeressük ki egymásból a jót!” Ez nélkülözhetetlen a mindennapokban, a párkapcsolatokban, még a munkában is.
Kéri Kitty szerint az is nagyon fontos, hogy a házasok konfliktushelyzetben képesek legyen a humort is segítségül hívni. Ezt a gondolatot erősítve tette hozzá Lackfi János, hogy a humor nem más, mint lelki köhögés. „Ha pedig meg tudok bocsátani, az nekem is jó, mert méregtelenítem magam” – egészítette ki beszélgetőtársai szavát Fabinyi Tamás.

(ai.)