Kötelező a kamarai regisztráció

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása 2012. január 1-jén lépett hatályba. Ennek alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételüket, és évente 5000 forint kamarai hozzájárulást fizetni a kamarai közfeladatok ellátásához. A kamara pedig köteles térítésmentesen nyújtani részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzletipartner-keresés; pályázatfigyelés).
A kamarai tagság továbbra is önkéntes, így a regisztrált vállalkozások nem válnak kamarai taggá a nyilvántartásba vételükkel. A kamarai hozzájárulás összegét önkéntes kamarai tagok esetén levonják a tagdíjból. A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-jéig kötelesek kezdeményezni nyilvántartásba vételüket a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál.
A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának legegyszerűbb módja a www.kamreg.hu címen elérhető regisztrációs adatlap online kitöltése, majd a kinyomtatott és cégszerűen aláírt adatlap elküldése a kamara részére. A továbbítás történhet postai úton (1535 Budapest, Pf. 903), faxon (212-4844), szkennelést követően e-mail mellékleteként a kamreg@bkik.hu címre, továbbá személyesen a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) ügyfélszolgálati irodáiban (központi ügyfélszolgálat: I., Krisztina körút 99.).
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5000 forintos kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénzbefizetésre is.
A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-jétől nyilvános; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapján elérhető.

z.