Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasok2

Kisebbségi közmeghallgatások (3.)

Évek óta üde színfoltot jelentenek a Hegyvidék gazdag kulturális kínálatában a kerületi kisebbségi önkormányzatok programjai. A 2011-ben megvalósult rendezvényekről, illetve az önkormányzatok működéséről közmeghallgatásokon számoltak be a XII. kerületi nemzetiségek választott testületei. Ezúttal a görög, a horvát és a szlovák kisebbség év végi leltára következik.

Görög kisebbség
Ajándék a 100 évesnek
A görög kisebbségi önkormányzat a lehetőségeihez mérten anyagilag hozzájárult a Budapesten működő hagyományőrző szervezetek munkájához, ezzel segítve a görög kultúra népszerűsítését és a magyarországi görögök identitásának megőrzését. Támogatta a görögországi Eviai Limnoszi táncegyüttes hazai fellépését és a Politechnio Rebetiko görög est megrendezését. Tíz görög nemzetiségű hegyvidéki polgárral közösen a képviselők megtekintették Sebestyén Márta Hidak – Görög–magyar zenei párhuzamok című előadását a Művészetek Palotájában. A jegyek árát a kisebbség a saját költségvetéséből fedezte.
Parragh Lászlóné elnök a közmeghallgatáson köszönetet mondott a Hegyvidéki Önkormányzat vezetésének az év során nyújtott támogatásért, kiemelte, hogy a kerület segítsége nélkül csak nagy nehézségek árán tudták volna megvalósítani programjaikat. A kisebbségi önkormányzat vezetőjének beszámolójában elhangzott, hogy 2011-ben is részt vettek a nemzeti ünnepek alkalmából rendezett megemlékezéseken március 15-én és október 23-án. A szokásokhoz híven a Hegyvidéki Önkormányzat jóvoltából a Fülemile úti táborban szervezték meg a fővárosi görög húsvétot. A társönkormányzatokkal közös, április 24-i programon a felnőtteket görög konyha és élő görög zene, a gyerekeket szabadtéri játékok és apró ajándékok várták.
Szeptemberben ajándékcsomaggal köszöntötték a IX. kerületben élő, századik születésnapját ünneplő Papadopulu Froszót, majd részt vettek a MOM Kulturális Központ újranyitása alkalmából szervezett fesztiválon. A rendezvényen az Ilios görög táncegyüttes és a Palio Buzuki zenekar táncháza szórakoztatta a közönséget. Az érdeklődők még a leghíresebb görög táncot, a zorbát is megtanulhatták.
A XI. kerületi görög önkormányzattal közösen október 22-én egész napos autóbuszos kiránduláson vettek részt Lajosmizsén, míg december 3-án Mikulás-ünnepséget tartottak a kerületi görög családokban élő gyerekek számára.
A közmeghallgatást követően dr. Diószegi György A XVII–XIX. századi görög diaszpóra Magyarországon címmel tartott előadást. Az Advent a Hegyvidéken programsorozat keretében az Ilios tánccsoport műsorával búcsúzott az évtől a kerületi görög önkormányzat.
Horvát kisebbség
Vidám évkezdet
A tavalyi esztendőnek mindössze 316 ezer forinttal vágott neki a kerületi horvát kisebbségi önkormányzat, amit az első hónapokban csupán a 210 ezer forintos állami támogatás egészített ki. Terveik megvalósításához pályázati támogatásokra volt szükség, ezeknek köszönhetően végül összességében több mint egymillió forintból gazdálkodhattak. Legutóbb Gyurity István elnökhelyettes segítségével a horvát nagykövetség által kiírt pályázaton nyertek el mintegy 50 ezer forintot – tájékoztatta a polgármesteri hivatal alagsori nagytermét zsúfolásig megtöltő hallgatóságot Hegedűsné Haklits Terézia elnök asszony, aki külön köszönetet mondott a helyi önkormányzatnak az éves programjaikhoz nyújtott 400 ezer forint támogatásért.
Mint mondta, a pénzügyi nehézségek ellenére vidáman kezdődött a 2011-es év, hiszen a tél hagyományosan a horvát bálok időszaka. A kisebbségi önkormányzat tagjai szokásukhoz híven országjárásra indultak, jelen voltak a szombathelyi horvát napokon, ahol kitüntették a huszonöt éves Jubičica énekkart, valamint részt vettek a horvát nagykövetség és a budapesti horvát iskola rendezvényein. Március 15-én a kerületi horvátok is megkoszorúzták a Gesztenyés kertben felállított emlékművet. Ugyanebben a hónapban vendégeskedett a Jókai Klubban a Szentpéterfai Színjátszó Kör, Az élet mint körhinta című darabot horvát nyelven tekinthette meg a közönség.
Nagy sikert aratott a horvát hét, amelynek programjai ezúttal a bunyevácokra összpontosítottak. A szüreti alapítványi bálnak a hazai horvát kulturális örökség egyik bölcsőjének számító Szentpéterfa adott otthont. Az önkormányzat képviseltette magát a Hegyvidéki Ízkavalkád gasztronómiai fesztiválon, az elkészített nemzetiségi étellel a harmadik helyet szerezte meg.
Augusztusban burgenlandi zarándoklaton jártak a testület tagjai, október 23-án részt vettek a kerületi megemlékezéseken. Tevékeny szerepet vállaltak a november 19-i, szombathelyi Országos Horvát Napok lebonyolításában, a Szentpéterfai táncegyüttes mellett támogatták a Koprive tamburazenekar legújabb CD-jének kiadását, valamint hozzájárultak Markó Dekič verseskötetének népszerűsítéséhez.
Hegedűsné szerint rendezvényeikkel arra törekedtek, hogy tovább erősítsék a horvát gyökereket, az összetartozás érzését, egyúttal gazdagítsák a Hegyvidék kulturális életét. A beszámolót követően a Szentpéterfai táncegyüttes műsora szórakoztatta az egybegyűlteket.Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasok1
Szlovák kisebbség
Áchim-centenárium
Egyperces néma felállással kezdődött a szlovák kisebbségi önkormányzat közmeghallgatása, a jelenlévők a testület egykori elnökére, a nemrégiben elhunyt Viczián Györgyre emlékeztek.
Mint Hrivnák Mihály elnök elmondta, a tavalyi választások eredményeképpen rajta kívül Rosza János, Zsolnay János és Klement Mátyás képviseli a hegyvidéki szlovákokat. Kiemelte, hogy míg tíz évvel ezelőtt az állami normatívából nagyszabású programokat tudtak rendezni, a mostani, feladat alapú támogatási rendszer ezt nem teszi lehetővé. A pályázaton elnyert összeghez ráadásul – idén a XII. kerületben ez alig kétszázezer forintot jelentett – csak augusztusban jutott hozzá az önkormányzat, így az év első felében nem volt mód saját rendezvények megszervezésére.
Részt vettek ugyanakkor az Áchim L. András emlékére rendezett centenáriumi országos ünnepségsorozat lebonyolításában – Hrivnák Mihály szerint ezzel időráfordítás és munka szempontjából az egyik legaktívabb esztendőt hagyták maguk mögött. Teljes egészében a hegyvidéki szlovák önkormányzat finanszírozta a kétnyelvű Áchim-emléktábla elkészítését és felállítását a gödöllői Szent István Egyetemen. Fontos esemény volt az ott megtartott nemzetközi tudományos konferencia, amely egyebek mellett Áchim szlovák származásával foglalkozott. Az előadás-sorozat a budapesti szlovák intézetben folytatódott, a záró rendezvénynek pedig november végén Újkígyós adott otthont.Keruleti_kisebbsegi_kozmeghallgatasok3
Az évente ismétlődő programokról szólva az elnök megemlítette, hogy a kerületi szlovákok képviselői koszorúztak a nemzeti ünnepeken, valamint megjelentek a Hegyvidéki Önkormányzat valamennyi nagyobb rendezvényén, például a főzőversenyen is. A támogatások függvényében 2012-ben szeretnék méltóképpen megünnepelni a XII. kerületben élt Sziklai László születésének századik évfordulóját. Bár az irodalomtörténész nem szlovák származású, neki köszönhető a háború utáni magyarországi szlovák iskolahálózat létrehozása, ami részben ma is működik. Mivel az akkortájt a Hegyvidéken élő Ady Endre Áchim L. András jó barátja volt, az önkormányzat különböző kulturális események segítségével ennek a kapcsolatnak is emléket állítana a kerületben.

mm.