Népszerű a Bursa Hungarica

Közel száz hegyvidéki diák nyert el támogatást a Hegyvidéki Önkormányzat és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatási Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatán. A benyújtott 117 kérelemből formai hibák, illetve az előírt jövedelemhatár átlépése miatt mindössze huszonötöt utasított el az önkormányzat népjóléti irodája. Az egyetemi és főiskolai hallgatók számára kiírt, a 2011–2012-es tanév második, valamint a 2012–2013-as tanév első félévére szóló Bursa „A” ösztöndíjat nyolcvanhatan nyerték el, míg a felsőoktatási tanulmányaikat szeptembertől megkezdő fiataloknak biztosított Bursa „B” támogatási formára a jelentkezők közül hatan voltak jogosultak.
A tíz hónapig járó havi rendszeres anyagi támogatást azok a hegyvidékiek kaphatták meg, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. A Bursa Hungarica ösztöndíjra idén 5 700 000 forintot fordít a Hegyvidéki Önkormányzat.

m.