Atvettek_a_diplomajukat_az_ELTE_hallgatoi

Átvették diplomájukat az ELTE hallgatói

Hetvenkilenc tanítói, hatvanöt óvodai és hatvannégy szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató vehette át diplomáját a MOM Kulturális Központ színháztermében július közepén. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar szinte minden végzősét – a kari honlap ígérete szerint – biztos állás várja az új tanévben.
Az immár végzett hallgatókat köszöntő Tihanyiné dr. Hős Ágnes főiskolai docens, a kar dékánhelyettese arra hívta fel a „legújabb” pedagógusok figyelmét: nemcsak rangot ad diplomájuknak, hogy azt az ELTE-n szerezték, de kötelességet is ró rájuk, mert hivatásuknak is ugyanolyan magas színvonalon kell majd megfelelniük, mint amilyen színvonalon kapták a képzésüket.
„A szakmai felkészültségen túl az is elengedhetetlenül fontos, hogy a kisgyerekekkel foglalkozó pedagógus a világra nyitott személyiség legyen, és mindvégig megőrizze gyermeki kíváncsiságát!” – húzta alá Tihanyiné, aki a kar történetének rövid összefoglalása után azt is hangsúlyozta, az intézmény fontos célkitűzése, hogy miközben ápolja a humán és természettudományi örökséget, erősítse az alkotótársi viszonyt is.
A Hegyvidéki Önkormányzat képviseletében Fonti Krisztina alpolgármester a legifjabb pedagógusokat köszöntve kiemelte, hogy a közoktatás legfontosabb feladata az övék, mert ami igazán fontos a gyerekek jövője szempontjából, az az óvodában és az általános iskola első éveiben dől el: az alapkészségek és a társas viselkedés szabályainak elsajátítása, illetve a tanuláshoz való viszonyuk kialakulása.
„Elsősorban az önök munkájától függ, hogy az általános iskolából motivált, a tudásra és a tanulásra értékként tekintő fiatalok kerülnek-e ki. Sőt, az is részben önöktől függ, hogy az iskola be tudja-e tölteni egyik fontos feladatát, a gyerekek önhibájukon kívül szerzett esélyegyenlőségi hátrányainak kiegyenlítését. Minden elemzésből, ami az oktatási rendszerek sikerességét vizsgálja, kiderül, hogy a felkészült és motivált pedagógusnak nélkülözhetetlen, kulcsfontosságú szerepe van az oktatásban” – mondta az alpolgármester.
A köszöntők után a végzős hallgatóknak dr. Demeter Katalin főiskolai tanár, a kar másik dékánhelyettese adta át diplomájukat, illetve a tanév során legjobb teljesítményt nyújtó oktatók és hallgatók vették át díjaikat, jutalmaikat.

A. I.