Parkerdo_termeszetesen

Parkerdő természetesen – hegyvidéki fejlesztésekkel

Lezárult az Európai Unió és a magyar állam közös támogatásával életre hívott Parkerdő természetesen pályázati program. A Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő védett területeken végrehajtott, közel háromszázmillió forintos, nagyszabású természetvédelmi fejlesztések részeként a XII. kerületben tizenkét erdőrészlet újult meg.
A legnagyobb munka a száradó fekete- és lucfenyvesek, őshonos erdőtömbök melletti nemes nyárasok és akácosok erdőszerkezet-átalakítása volt; az új őshonos fafajjal történő erdősítések mindenhol sikeresen lezajlottak. Az idegenhonos erdők alakítására százhektárnyi területen került sor – a Hegyvidéken közel négy hektáron telepítettek lombhullató fajokat –, ami összesen 1,1 millió facsemete kiültetését és több mint huszonkét mázsa makk elvetését jelentette. Az elültetett növények életképességének biztosítását szolgáló gondozási feladatokat a Pilisi Parkerdő Zrt. a pályázat lezárta után a saját költségén tovább folytatja.
Az ökológiai kapcsolatokat akadályozó, mára funkcióját vesztett elzárásokat 32,2 kilométer hosszban számolták fel, míg a fokozottan védett erdőrészletekhez közel egy kilométeres kerítést helyeztek ki. Megtörtént a szükségessé váló felszabadító tisztítás, az iszalaglehúzás és a sarjleverés, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása: mintegy kétszáz köbméternyi szemetet szállítottak el a zöldterületekről.
A Pilisi Parkerdő Zrt. hangsúlyt helyezett az agresszívan terjedő, idegenhonos, úgynevezett invazív fafajok – a Hegyvidéken a bálványfa jelentette a legtöbb gondot – visszaszorítására, valamint az illegális erdőhasználat megszüntetésére. Az utóbbi célt szolgálja a XII. kerületi erdőterületeken telepített hatvannégy útelzáró oszlop és öt sorompó, amelyek az autók behajtását hivatottak megelőzni. Erre nem csupán a zöldterületekre, a fák közé, vagy éppen az erdei rétekre parkolás megszüntetése miatt van szükség, hanem a falopások megelőzése miatt is, hiszen az erdőkben engedély nélkül kitermelt növényeket általában teherautókkal szállítják el a tolvajok.

Em.