Rikito_szin_kizarva

Rikító szín kizárva!

A nyár nem csupán a vakáció, hanem a lakásfelújítások időszaka is, a tapasztalatok szerint sokan a szabadságukra időzítik otthonuk nagyobb átalakítását. Alább a „slágerberuházásnak” számító klímaberendezések elhelyezésével és a nyílászárócserékkel kapcsolatos tudnivalókat foglaltuk össze.

A jelenleg hatályos 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet egyebek között a klímaberendezések elhelyezése szempontjából is különbséget tesz az építészeti értékvédelem alatt álló épületek és a nem védett épületek között. Műemlék építmény, műemléki területen álló nem védett építmény és önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítéséhez – beleértve a klíma tartozékait – építési engedélyre van szükség.
Védetté nyilvánított területen található telken meglévő, nem védett építmény homlokzatára, födémére vagy tetőzetére klíma elhelyezése (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) bejelentés alapján végezhető. Minden más építményben a 14/2005. (VIII. 10.) kerületi rendelet 9. § (10) bekezdése alapján lehet felszerelni klímaberendezést.
A rendelet szerint a „beépítésre szánt területen álló épületek az ingatlant is tartalmazó tömböt határoló közterületekről nem látható homlokzatán és lapos tetején légkondicionáló és egyéb gépészeti berendezések elhelyezhetők; közterületről látható homlokzatokon kizárólag a homlokzati síkon belül, a homlokzati architektúrához igazodó takarással helyezhetők el. A légkondicionáló berendezéseket hangszigeteléssel kell ellátni.”
Az épületek homlokzatán lévő nyílászárók cseréjére a klímák létesítéséhez hasonló szabályok vonatkoznak. E szerint műemlék építmény, műemléki területen fekvő telken található nem védett építmény, valamint önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény homlokzatán nyílászáró cseréje építési engedélyhez kötött, míg védetté nyilvánított területen lévő telken meglévő, nem védett építmény esetében csak bejelentési kötelezettség terheli a tulajdonost.
Egyéb épületeknél nem kell építési engedélyt kérni a homlokzati nyílászáró áthidaló méretet nem változtató cseréjéhez, és építési bejelentést sem kell tenni, kivéve, ha a szerkezet méretváltozása miatt az épület tartószerkezetét is érinti az átalakítás. Ilyenkor a kerületi építési hatóság engedélyét kell kérni.
Az önkormányzat vonatkozó rendelete kimondja: „Védett és védelemre javasolt épületek esetében azok valamennyi homlokzatán a nyílászárók színe, osztásai tok- és profilszélességének megváltoztatása csak a nyílászáró eredeti-építéskori állapot szerinti visszaállítása vagy teljes homlokzatátalakítás során megengedett. Az épületek utcai homlokzati struktúrája csak teljes homlokzatátalakítás vagy az épület eredeti tervek szerinti visszaállítása során változtatható meg.”
Fontos szabály, hogy az épületek, homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezésére városképvédelmi szempontból nem megengedett a rikító színek használata. Ezeket a szabályokat az engedélyhez kötött és az engedély nélkül elvégezhető munkák esetében is be kell tartani.
Nyílászárók felújítása, cseréje során az egyéb kötöttségeken kívül érdemes törekedni arra, hogy az ablakok osztása és színe harmonizáljon a homlokzattal. Egy többlakásos lakóház közössége akár előzetesen is megállapodhat a nyílászárók fajtájában és tulajdonságaiban, így fenntartható az épület egységes megjelenése.
Klímalétesítéskor és a nyílászárók cseréjekor a szabályosság eldöntése érdekében, illetve a bejelentési eljárással kapcsolatban javasolt az építésügyi hatóság illetékes ügyintézőjének előzetes megkeresése.
Az önkormányzat építésigazgatási irodájának telefonszáma: 355-1082. Gépészeti ügyek: 224-5900/201 mellék.

sm.