Tüdőszűrés a kerületben

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok! Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a, valamint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 19. §-ában foglaltak alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest főváros területén élő, bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkező, 30 év feletti lakosság körében kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését rendelte el.
A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek és azt igazolják, illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
A tüdőszűrő vizsgálat helye a XII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, 30 év feletti lakosságnak:
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Tüdőgondozó (1125 Budapest, Pethényi köz 2., telefonszám: 355-8322). A tüdőgondozó postai értesítőn rendeli be az érintetteket 2012. július 1-jétől 2013. június 30-ig, az értesítőben jelzett időpontra.
Amennyiben a szűrővizsgálatra kötelezett személy nem jelenik meg a szűrővizsgálaton, vagy az érintett ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, akkor ezt a tüdőgondozó vezetője írásban jelzi a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI., XII., XXII. kerületi Népegészségügyi Intézetnek, amely a Rendelet 17. §. (2) és a 19. §. (7) bekezdése szerint a szűrővizsgálatot hatóságilag elrendeli.
A kötelező szűrővizsgálat zavartalan lebonyolításához szükséges együttműködésüket köszönöm!

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella jegyző