Biztonságban külföldön

Balesetek, illetve megbetegedések a külföldi nyaralás közben is előfordulhatnak. Az elkerülhetetlen helyi gyógykezelés nem csupán a pihenést teheti tönkre, hanem pénztárcánkat is alaposan megterhelheti. A kellemetlenségek azonban jelentősen csökkenthetők, ha rendelkezünk Európai Egészségbiztosítási Kártyával, amellyel az Európai Unión belül azonos feltételek mellett vehetjük igénybe az adott ország állampolgárainak járó szolgáltatásokat.
Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar turistát, mint az ország bármelyik, biztosítással rendelkező állampolgárát. Előfordulhat ugyanakkor, hogy bizonyos ellátásokért mindenkinek fizetni kell – ilyen lehet a röntgen, vagy más nem sürgősségi beavatkozás –, ebben az esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártya sem téríti a költségeket.
A kártyát valamennyi érvényes társadalombiztosítással rendelkező magyar állampolgár, valamint Magyarországon élő külföldi – egy formanyomtatvány kitöltése után – ingyenesen kiválthatja a kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervénél, annak kirendeltségén, valamint a kistérségi ügyfélszolgálatokon. A szükséges nyomtatvány beszerezhető az ügyintézés helyén, vagy letölthető a www.oep.hu internetes oldalról. Az igénylés történhet személyesen, postai úton, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással. Amennyiben az igénylő kiskorú, számára a törvényes képviselő válthatja ki a kártyát.
Alapesetben a három évig érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása díjmentes. Igazgatási szolgáltatási díjat – jelenleg 3000 forintot – csak az elvesztett, megrongálódott kártya pótlása esetén kell fizetni.

(m.)

További információk: www.oep.hu.