Eltunnek_a_keruleti_katyuk1

Eltűnnek a kerületi kátyúk

A tavasszal elvégzett, illetve folyamatban lévő munkák mellett az idei évre tervezett útfejlesztésekről esett szó a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület (HUT) tanácskozásán. A civilekből álló választott testület határozatot hozott a dugódíjjal kapcsolatban: arra kérik a fővárost, hogy kizárólag a pesti oldalon jelöljenek ki behajtási övezetet vagy övezeteket.

Mivel tavaly nem sikerült kijavítani az összes úthibát, a tavaszi karbantartási munkálatokat a kátyúzásokkal kezdte az önkormányzat. A fagyok elmúltával a nagyobb forgalmú útszakaszokon, illetve az ezekhez csatlakozó mellékutakon indult meg a kátyúmentesítés, amit fokozatosan kiterjesztettek a teljes úthálózatra.
Amennyiben sikerül tartani a jelenlegi ütemtervet, egy hónapon belül a forgalomra veszélyes valamennyi kátyú eltűnik a kerületi utakról. Ez közel kétezer úthiba kijavítását jelenti – tájékoztatta a Hegyvidéki Útfejlesztési Testületet annak júniusi ülésén Csengeri János. Az önkormányzat városgazdálkodási irodájának vezetője elmondta, hogy egy adott területen lehetőség szerint valamennyi szükséges javítást egy időben igyekeznek elvégezni, ezzel is csökkentve a lakókat érő kellemetlenségeket.
Ennek érdekében az önkormányzat a korábbinál szorosabbra fűzi a kapcsolatot a közműcégek kivitelezőivel, valamint a fővárosi utakat kezelő Budapesti Közlekedési Központtal, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy csatlakozik a burkolatbontással járó fejlesztésekhez. Ez történt a Korompai utcában, ahol a vízcsőfektetési munkák utáni félpályás helyreállítást folytatva az útpálya másik részét, illetve a kétoldali járdát és a szegélyeket is felújíttatta. Az együttműködés hatékonyságát emelte ki Kovács Lajos alpolgármester is, aki szerint ezzel a megoldással 50-60 százalékos költségcsökkenéssel újulhatnak meg a közterületek.
Folytatódik a járdák és a lépcsőkarok rekonstrukciója. Az utóbbi különösen fontos, hiszen az önkormányzat évekkel ezelőtt vállalta, hogy belátható időn belül az összes hegyvidéki lépcsőt felújítja. A karbantartási feladatok elvégzésére mintegy 200 millió forint áll rendelkezésre, így valamennyi tervezett munka időben elkészülhet. Az útépítések fedezetét elsősorban a kommunálisadó-bevétel jelenti, aminek első része augusztus végéig folyik be az önkormányzathoz.
Kovács Lajos elsőként a HUT képviselőivel osztotta meg az önkormányzat álláspontját a fővárosban tervezett behajtási díjjal kapcsolatban. Mint mondta, a dugódíj hozzájárul a belváros tehermentesítéséhez, valamint a környezetszennyezés jelentős csökkentéséhez, amit a XII. kerület is támogat, azonban nem ért egyet a megvalósítás jelenleg ismert formájával, ugyanis az nem szolgálja a hegyvidékiek érdekeit. Mivel nincs megfelelő számú P+R parkoló, ezért a budai zónahatár melletti területeken, valamint a hegyen átvezető, szűk keresztmetszetű menekülő utakon közlekedési káoszra kell számítani.
Egyetértett az alpolgármesterrel Szálka Miklós, a HUT elnöke, aki szerint a várható igényeket figyelembe véve édeskevés, hogy napjainkban mindössze ötezer P+R parkolóhely áll a főváros rendelkezésére. Összehasonlításképpen: Londonban ennek a sokszorosát alakították ki az ottani behajtási díj bevezetése előtt. Éppen ezért az önkormányzattal egyetértésben az elnök azt javasolta, hogy a domborzati viszonyok, illetve az úthálózat alkalmatlansága miatt a budai oldalon ne vezessék be a behajtási díjat. Az előterjesztést a HUT tagjai egyhangúan megszavazták, a határozatot az önkormányzat eljuttatja a főváros vezetéséhez.
A szavazást követően Csengeri János a gyakorlatban mutatta be a május végén elindított Hegyvidéki Út-őr számítógépes programot, amely egyebek mellett három évre visszamenőleg tartalmazza a kerületben elvégzett valamennyi útépítés adatait. A rendszer nem csupán adatbázis, hanem például a munkálatokra vállalt kötelező garancia lejárására is figyelmeztet.
Eltunnek_a_keruleti_katyuk2Ennek köszönhetően az önkormányzat az érintett vállalkozóval közösen még időben megtarthatja a közterületi bejárásokat, és szükség esetén előírhatja a garanciális javításokat. A közterület-felügyelők PDA-készülékük segítségével bárhol hozzáférhetnek a tárolt adatokhoz, ami jó szolgálatot tehet a közterület-foglalások ellenőrzésekor, míg az útellenőrök a helyszínről azonnal feltölthetik a rendszerbe az észlelt hibákat, hiányosságokat az ezekről készített fotókkal együtt.
Kérdésekre válaszolva Kovács Lajos elmondta, hogy valóban balesetveszélyesek a Böszörményi úti villamosszigetek, az utca felőli oldalon ugyanis a víz több helyen alámosta a padkát. A területet a fővárosi kezeli, ezért az önkormányzat hiába szerette volna orvosolni a problémát, sajnos erre nincsen lehetősége. A kerület annyit tehet, hogy ismételten – immár sokadszor – felhívja az illetékesek figyelmét a veszélyhelyzetre.
Jó hír, hogy 2013-ban megújulhat a Németvölgyi út még el nem készült szakasza, és folytatódik a földutak aszfaltozása is. A program részeként tavaly az Abigél utca kapott szilárd burkolatot, idén pedig újabb utca következhet.

mm.