A_szeszesital-fogyasztastol_a_termeszeti_kornyezet_vedelmeig

A szeszesital-fogyasztástól a természeti környezet védelméig

Törvényi kötelezettségének megfelelően a Hegyvidéki Önkormányzat megalkotta a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét. A június elsejével életbe lépő szabályozás pontosan meghatározza azokat a cselekményeket és magatartási formákat, amelyeket az önkormányzat saját hatáskörében helyszíni, vagy szükség esetén közigazgatási bírsággal szankcionálhat.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló, április közepétől alkalmazandó törvény arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy 2012. május 31-ig helyezzék hatályon kívül a szabálysértésekkel kapcsolatos saját rendelkezéseiket. Mivel az ezekben foglalt szabálysértések szankcionálása a továbbiakban is indokolt, ezért a képviselő-testületek lehetőséget kaptak arra, hogy önkormányzati rendeletben rögzítsék a tiltott, közösségellenes magatartásokat, az elkövetőkkel szemben pedig 50 ezer forintig terjedő helyszíni, illetve legfeljebb 150 ezer forint közigazgatási bírság kiszabását rendeljék el.
Helyszíni bírságot a XII. kerületben a Hegyvidéki Közterület-felügyelet szabhat ki. A felügyelők a szabályszegő távollétében bizonyos esetekben közigazgatási bírságolással élhetnek, az ennek kiszabásával kapcsolatos ügyekben az önkormányzat jegyzője jár el.
A Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében a tiltott, közösségellenes magatartások körébe kerültek a korábban a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat új elnevezéséről, jelképeiről és azok használatáról, a zajvédelem helyi szabályozásáról, az állatok tartásáról, továbbá a zöldfelületek védelméről szóló rendeletekben szabálysértésként szankcionált cselekmények. Mindez kiegészült a fás szárú növények védelmével, a szeszes ital közterületen történő fogyasztásával, valamint az útügyi szabálysértésekkel foglalkozó kormányrendeletben foglaltakkal.
Korábban a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről  szóló fővárosi rendelet tartalmazta a jogellenes közterület-használattal kapcsolatos szabálysértéseket. Ennek hatályon kívül helyezése miatt a Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületet engedély nélkül használók cselekményei is helyet kaptak a tiltott, közösségellenes magatartás kategóriában.
Mindezek szerint a Hegyvidéki Önkormányzat új elnevezését, jelképeit engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően használók 100 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságra számíthatnak. Aki megsérti a szeszes ital közterületen történő fogyasztását szabályozó helyi rendeletet, 100 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, vagy a közterület-felügyelő 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot róhat ki rá.
A fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása, a vonatkozó kormány-, illetve a helyi rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növény jogellenes kivágása 100 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot vonhat maga után. Szintén ugyanennyire büntethető, aki a közterületen lévő fás szárú növényekre plakátot vagy hirdetést rögzít bármilyen módon, valamint egyéb berendezést helyez el. Ezekben az esetekben a közterület-felügyelő a helyszínen 50 ezer forintig bírságolhat.
Százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható a kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységek, a pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása, a riasztó-, hangerősítő berendezések alkalmazása, a közterületi szabadtéri koncertek és a jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények megtartása miatt, amennyiben ezek megsértik a vonatkozó rendeletben foglalt előírásokat.
Az állat intézményi területre történő bevitelére, közterületi etetésére, az épületben elszaporodó macskák eltávolítására, az eb vezetésére és azonosító chippel történő ellátására vonatkozó előírások megszegése 100 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot von maga után. Ötvenezer forint helyszíni bírságot is megállapíthat a közterület-felügyelő, amennyiben a tulajdonos – a Kissvábhegy kivételével – belterületi közterületen póráz nélkül vezeti kutyáját, vagy – a vakvezető és jelzőkutya kivételével – beengedi, illetve beviszi az állatot a parkok, zöldterületek azon részeire, ahol ezt tábla tiltja.
A természeti környezet védelme érdekében akár 150 ezer forintos közigazgatási bírságot kaphat, aki megsérti a zöldfelületen történő közlekedésre, behajtásra, várakozásra vonatkozó szabályokat, illetve zöldfelületen ideiglenes szálláshelyet létesít, kempingezik, vagy közkifolyónál, kútnál járművet, esetleg más szennyezett tárgyat mos le. A szabálysértést észlelő közterület-felügyelő a helyszínen 50 ezer forintig terjedő bírság kiszabására jogosult.
Az új rendelet egyértelművé teszi a jogellenes közterület-használat szankcionálását. Idetartozik az előírt használati hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő közterület-használat, a kötelező helyreállítás elmulasztása, a használt közterület megtisztításának elmulasztása, amik akár 150 ezer forintig terjedő közigazgatási, illetve 50 ezer forintos helyszíni bírsággal sújthatók.
Jelentős, 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság vár arra, aki közutat közútkezelői hozzájárulás nélkül elzár, felbont, elfoglal, a közúton, az alatt vagy felette építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít, valamint a közút árkába (átereszébe) olyan anyagot juttat, ami akadályozza a lefolyást, vagy szennyezi az árkot (átereszt). Idetartozik a közúton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettség megszegése is. Ezekben az esetekben a helyszíni bírság maximuma 50 ezer forint.
Megszűnik ugyanakkor a játszótéri dohányzás tilalmáról szóló helyi rendelet, az ebben foglaltakat ugyanis felülírja a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény.

mm.