Fogadó a Hegyvidéken

Az alábbiakban egy olyan XII. kerületi intézményt ismerhetünk meg, amely meghatározó jelentőségű a drog- és egyéb szenvedélybetegek ellátásában, és régóta igen magas színvonalon nyújtja segítő szolgáltatásait.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálat 2000 májusától a XII. kerületben (és 2005 januárjától az I. kerületben) valósítja meg a szenvedélybetegek közösségi ellátását. Azért választották a Fogadó elnevezést, hogy ezáltal is érzékeltessék munkájuk lényegét, hiszen a szenvedéllyel élő emberek, házastársaik, gyermekeik számára egyaránt fontos problémájuk komolyan vétele, segítségkérésük, változásra való igényük elfogadása.
A pszichoszociális szolgálat kialakításánál az alacsonyküszöbű intézményekre jellemző kritériumokat vették figyelembe. Így a szolgálat könnyen, önkéntesen, ingyenesen és anonim módon hozzáférhető az odafordulók számára. Sok esetben ennek nagy jelentősége van, hiszen a segítséget kérő kliensek állapota, helyzete azt kívánja meg, hogy minél könnyebben kerüljenek az ellátásba, és minél inkább biztonságban érezhessék magukat az ellátás során.
A Fogadó hangsúlyozottan nem egészségügyi intézményként határozza meg önmagát, de egyáltalán nem zárkózik el az egészségügyi intézményektől, sőt többel is kifejezetten jó kapcsolatban áll. Rugalmasan, a helyi sajátosságokhoz és igényekhez alkalmazkodni képesen, alacsony költséggel dolgozik, tevékenységében harmonikusan ötvöződnek a professzionizmus és az önkéntes munka sajátosságai.
A szolgálat alapvető célcsoportját a szenvedélybetegséggel élő emberek alkotják, ezen belül leginkább alkohol- és gyógyszerfüggőségben szenvedőkkel dolgoznak. Munkájuk során természetesen folyamatos kapcsolatot tartanak a függőségben szenvedők családtagjaival és azokkal a társintézményekkel, amelyek érintettek a kliensek sorsának alakulásában.
Minden beavatkozásnak végeredményben ugyanaz a célja: hogy az odaforduló egyéneket, családokat el tudják indítani a kedvező változás útján. Ebben segít, hogy már a kapcsolatfelvétel kezdetén tisztázódjanak a személyes célok, megfogalmazódjanak a változást motiváló tényezők, illetve csökkenjen a szerhasználat járulékos ártalmainak, káros következményeinek hatása. Az egyre biztonságosabbá váló segítő kapcsolatban megjelenik a szenvedélybetegek életmód-változtatásának ösztönzése, elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a Fogadó szakmai szemléletében központi helyet foglal el a közösségek formálódásának segítése, illetve a közösségekben rejlő erőforrások kiaknázása. Így a szenvedélybetegek ellátásában meghatározó jelentőségű a családi rendszer működésének megismerése és annak feltárása, hogy a család mi módon szolgálja ki esetenként a szenvedélybetegség fennmaradását, illetve hogy mit tud tenni a változás, a gyógyulás érdekében.
Nem meglepő mindezek alapján, hogy a szenvedélybetegek számára nyújtott szolgáltatások közül is kiemelkednek a családi és a párkapcsolati terápiák. Ezek az úgynevezett rendszerszemléletű pszichoterápiák arra az álláspontra helyezkednek a mentális zavarok, így a szenvedélybetegségek kialakulása tekintetében, hogy azt a családi rendszer egyfajta hibás működési módja termeli ki magából. Ennek megfelelően a kezelésben sok esetben megjelenik az egész család, és közösen próbálnak megoldást találni a kialakult helyzetre. Mivel a szenvedélybetegség nemcsak a beteg számára veszélyes, hanem a környezet, a család egészére is, ezért a terápiába általában könnyen bevonhatók a családtagok.
A közösségi szemlélet abban is megragadható, hogy a Fogadó támogatja önsegítő csoportok létrejöttét. Egyes szenvedélybetegek számára kifejezetten ezek a sorstársakból álló, általában anonim módon működő csoportok nyújtják a legnagyobb segítséget. Sokaknak ez a közeg ad egyedül biztonságot, így ez a csoport válik a változtatás kiindulópontjává.

Cs.