Oviparádé: segítség a beiratkozáshoz

Nehéz feladat előtt állnak az óvodát kereső kisgyermekes szülők, hamarosan dönteniük kell arról, melyik intézménybe íratják be csemetéjüket. Ebben segíthet a Millenárison április 1-jén sorra kerülő Oviparádé, amelyen – a többiek mellett XII. kerületi – alapítványi, egyházi és magánóvodák kínálatával, valamint az ellátást érintő jogszabályi változásokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők.

A legfontosabb újdonság, hogy az idei évtől a törvény előírja: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-éjéig a harmadik évet betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”. A kötelező óvodai felvétel bevezetése felmenő rendszerben történik.
Ami a már jelenleg is érvényes szabályokat illeti, a szülő kérelmére a jegyző a gyermek ötéves koráig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól. Ehhez meg kell szerezni az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértését is. Ötéves kortól azonban az iskola megkezdése előtti esztendőben minden gyereknek kötelező akkreditált óvodába járni, azaz ebben az életkorban a családi napközi már nem jelent megoldást.
Egyházi óvodák esetében újdonság, hogy az intézmény felvételi eljárás keretében vizsgálhatja, a gyermek elkötelezett-e az adott vallás iránt. Szintén változás, hogy az iskola igazgatója helyett most már az óvodavezető dönt az iskola megkezdéséről.

em.

Az óvodai beiratkozások időpontja: 2012. május. További információk: www.oviparade.hu.