Elindultam_szep_hazamba1

Elindultam szép hazámba

A csíksomlyói pünkösdi búcsú képeiből nyílt kiállítás május elején a polgármesteri hivatal földszinti galériájában. „Fejér István fotói azt a békét és kegyelmet mutatják híven, amit a Csíksomlyóra érkező zarándokok keresnek és találnak is – mondta a tárlatot megnyitó Fonti Krisztina. – A fotók a készülődést, az ünnepre hangolódást segíthetik mindazoknak, akik a közelgő pünkösdön elzarándokolnak az erdélyi kegyhelyre, illetve kedvet hozhatnak azok számára, akik még nem jártak ott” – tette hozzá az alpolgármester, majd elmesélte a csíksomlyói búcsú eredettörténetét.
A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze: 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta unitárius hitre téríteni. Pünkösd szombatján az uralkodó nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyerekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, és kérték Babba Mária – ahogy Szűzanyát ma is nevezik a csángók – közbenjárását, segítségét. A hagyomány szerint legyőzték a fejedelem seregét, azóta e diadal emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút.
Fejér István fotóművész 1957 óta tagja az Egri Fotóklubnak, 1966-tól művészeti oktató és a Heves Megyei Fotóklub vezetője, az első magyarországi szabadtéri fotókiállítás megszervezője. Mint oly sok ismert művész, a kezdetektől fennállásáig ő is tagja volt a NADAR Stúdiónak. A közművelődés terén elért eredményeit az 1970–80-as években miniszteri kitüntetésekkel ismerték el. Több tucat megyei és országos csoportos kiállításon szerepelt idehaza, műveit megismerhette a román, a lengyel és a francia közönség, egyéni tárlatait láthattuk Magyarországon és Erdélyben is.
Az Elindultam szép hazámba című válogatását június 8-ig tekintheti meg a hegyvidéki közönség. A kiállítás képei a készülődés, az ünneplés, a közös áhítat óráit éppúgy megmutatják, mint az erdélyi táj és hagyományok szépségét.Elindultam_szep_hazamba2

tal